Vattenrapporten 2018

Aktuellt läge för vattenförsörjningen inom Gästrike Vatten, 2018-08-30
Risk för vattenbrist i Östhammar kommun. I Östhammar kommun är läget allvarligt eftersom vattentillgången redan är begränsad där. Grundvattennivåerna sjunker stadigt och det går åt mycket vatten på grund av det varma och torra vädret.
I Gävle, Hofors och Älvkarleby kommun finns för närvarande ingen risk för vattenbrist men vi uppmanar ändå våra kunder att använda dricksvattnet smart då grundvattennivåerna har sjunkit under sommaren.
I Ockelbo kommun finns risk för vattenbrist och uppmanar våra kunder att använda dricksvattnet smart.
Länkar
Aktuell grundvattennivå, SGU
SMHI har tagit fram tjänsten "Risk för vattenbrist" i samarbete med SGU. Tjänsten underlättar för kommuner, länsstyrelser, verksamheter och allmänhet att förbereda och anpassa sig inför en eventuell vattenbrist. Tjänsten gäller för både grundvatten och ytvatten (sjöar och vattendrag). 

 

Färgen talar om hur mycket vatten vi har

Grön: Liten risk för vattenbrist
Gul: Risk finns, uppmaning om att spara vatten genom att vara vattensmart
Röd: Brist på vatten och/eller bevattningsförbud


 
 
Aktuell lägesbild per kommun 2018-08-30
Gävle

Grönt läge
Liten risk för vattenbrist. Men var gärna vattensmart och spara  vatten!

Hofors
 
Grönt läge
Liten risk för vattenbrist. Men var gärna vattensmart och spara  vatten!
Ockelbo
Gult läge
Risk för vattenbrist. Var vattensmart och spara vatten!
Älvkarleby
Grönt läge
Liten risk för vattenbrist. Men var gärna vattensmart och spara  vatten!
Östhammar
Rött läge
Restriktioner för vattenanvändning (bevattningsförbud) gäller för hela Östhammars kommun tills vidare. Den ökade förbrukningen till följd av värmeböljan förstärker de problem som redan finns med den begränsande vattentillgången.


 

Sidan skapad 2017-06-19 19:58:31
Senast ändrad 2018-09-10 15:53:17