Driftinformation
Nyheter
2016-12-29
Idag var Pelle o Pierre ute o testade våra ventiler på vattenledningarna. Vi behöver veta att de fungerar när vi sen behöver använda dem inför kommande grävjobb.
Läs mer
2016-12-29
Gästrike Vatten höjer anläggningsavgiften med cirka 3 % i alla ägarkommuner den 1 januari 2017. Höjningen görs för att följa generella kostnadsökningar och följer konsumentprisindex (KPI). KPI är det vanliga måttet för kompensations- och inflationsberäkningar i Sverige och beräknas av SCB. Justeringen är beräknad på indextalet 316,91 (september 2016).
Läs mer
2016-12-22
Gästrike Vatten stöttar WaterAid Sverige som julklapp.
Läs mer
2016-12-14
Det är nu klart med en ny vd för Gästrike Vatten. Styrelsen för Gästrike Vatten har utsett Lena Blad till ny VD för samtliga bolag inom Gästrike Vatten. Lena har varit tillförordnad vd sedan tidigare vd Mats Rostö slutade den 29 augusti. Sedan 2010 har Lena varit avdelningschef på Gästrike Vatten och känner verksamheten väl. Tidigare har Lena arbetat på Vägverket och Sveriges geologiska undersökning (SGU).
 
Läs mer