Vatten­skydds­område

Vattenskyddsområden finns för att trygga dagens och framtidens dricksvatten. I ett skyddsområde gäller särskilda regler som minskar risken att något ska hända med vattnet. Att skydda nuvarande och tänkbara vattentäkter är allt viktigare. Klimatförändringar och ökade kunskaper visar att vi måste stärka skyddet av vattentäkter för att behålla en god vattenkvalitet. 

Föreskrifter för vattenskyddsområdena finns på din kommuns hemsida. När ett vattenskyddsområde bildas tar man fram föreskrifter som är anpassade till just det områdets behov. Exempelvis
  • Olja och kemikalier ska förvaras så att innehållet inte kan rinna ut på marken om behållaren skulle gå sönder.
  • Grävarbeten inte får vara så djupa att grundvattnet riskerar att bli förorenat.
Om det blir ett utsläpp av exempelvis olja är koncentrationen av ämnet hög där utsläppet skedde. Ju längre bort från platsen du kommer desto större spridning får ämnet och koncentration blir allt lägre. Desto fler ämnen i låga koncentrationer det finns desto svårare blir det att rena vattnet. Därför är skydd i tillrinningsområdet oftast att föredra framför en utbyggnad av reningsteknik i vattenverk. I vissa fall kan en kombination av dessa behövas.
Sidan skapad 2015-03-23 18:53:10
Senast ändrad 2016-07-26 07:56:12