Vattenläget i Östhammars kommun

Uppdaterat 180913
I Östhammars kommun är grundvattennivåerna fortfarande låga. De kan komma att sjunka ytterligare något innan höstens påfyllning startar under oktober-november. Bevattningsförbudet kommer att kvarstå till den 1 oktober.
 
Här hittar du tips på hur man kan vara vattensmart »
 

Tidigare uppdateringar

180806
Vi påminner om att vi fortfarande har restriktioner för vattenanvändningen i hela Östhammar kommun.

 Restiktionerna innebär att du inte får använda dricksvattnet till att:

 • Vattna gräsmattor och rabatter
 • Fylla pooler
 • Spola eller tvätta  altaner, bilar och liknande med vattenslangen
Vi tackar alla som bidragit till en hållbar vattenförsörjningen i Östhammar kommun genom att använda dricksvattnet med stor sparsamthet.


Uppdaterat 180711

Det varma och torra vädret fortsätter och vi påminner om att vi fortfarande har restriktioner för vattenanvändningen i hela Östhammar kommun.

Vi tackar alla boende i Östhammar kommun för hjälpen vi får med att spara vatten. Men på grund av det varma och torra vädret påminner vi återigen till alla boende med kommunalt vatten om att restriktionerna för vattenanvändning fortfarande gäller.

Så här kan du hjälpa till att spara vatten:

 • Vattna inte gräsmattor och rabatter med vattenslangen eller vattenspridare
 • Fyll inte din pool med dricksvatten
 • Spola eller tvätta inte altaner, bilar och liknande med vattenslangen
 • Tvätta bilen i en biltvätt som återanvänder tvättvattnet, fråga på biltvätten
 • Laga läckor, exempelvis en droppande kran eller en rinnande toalett
 • Ställ en kanna med vatten i kylskåpet så har du kallt vatten redo, istället för att spola i kranen tills det blir kallt

Tack för ditt tålamod!

180628
Oförändrade restriktioner för vattenanvändningen
Vi har fortfarande restriktioner för vattenanvändningen i hela kommunen. Alla boende uppmanas därför att fortsätta spara på vattnet.

Vi på Gästrike Vatten jobbar intensivt med förebyggande läcksökning. Detta arbete och att de boende i Östhammar kommun hjälper till med att spara vattnet spelar en stor roll.

Uppdaterade siffror visar på en besparing i Östhammar med 10 %, Österbybruk med 17 %, Alunda 14 % och Gimo med 13 %. I Öregrund och Hargshamn är läget oförändrat. Vi kan dock dra slutsatsen att då Öregrunds befolkning ökar mycket under sommaren på grund av sommargästerna så innebär det att vi egentligen har en besparing även där.
Siffrorna avser sista veckan i juni och är en jämförelse med snittet i maj då restriktionerna infördes.

Här hittar du tips på vad du kan göra för att spara på vatten »


180619
Fortsatta restriktioner för vattenanvändning i Östhammar kommun
Den 1 juni tvingades vi införa restriktioner för vattenanvändning i hela Östhammar kommun. Läget är ännu oförändrat och vi påminner om att restriktionerna ligger kvar tills vidare.

Tack vare er boende i kommunen och era insatser för att spara vatten, kombinerat med att vi intensifierat vårt förebyggande läcksökningsarbete har vi gjort följande besparingar:
I Östhammar ser vi en besparing på 10 %, i Österbybruk 13%, i Alunda 7% och i Gimo 4%. I Hargshamn och Öregrund är läget oförändrat. Vi fortsätter att söka och åtgärda läckor främst i Alunda och Österbybruk där vattentillgången är sämst.

Stort tack till alla boende för att ni hjälper till att spara vatten. Tack för ert tålamod!
 

180601
Akut läge för vattentillgången i Östhammar kommun!

Värmeböljan ställer till problem med vattenförsörjningen för Östhammar. Det går åt ovanligt mycket vatten och nu tvingas vi till restriktioner.

Restriktionen gäller tills vidare för samtliga med kommunalt vatten och för följande ändamål:

 • Vattna inte gräsmattor och rabatter med vattenslangen eller vattenspridare
 • Fyll inte din pool med dricksvatten
 • Spola eller tvätta inte altaner, bilar och liknande med vattenslangen
 • Vattna inte gräsmattor och rabatter med vattenslangen eller vattenspridare
 • Fyll inte din pool med dricksvatten
 • Spola eller tvätta inte altaner, bilar och liknande med vattenslangen
Vi vädjar till alla boende i Östhammar kommun att föja våra restriktioner så länge värmeböljan håller i sig. Vi återkommer med information när läget ändras.
Tack för ditt tålamod!


20180530
Ansträngt vattenläge i Östhammar
Vattenläget i Östhammar kommun är ansträngt och vi uppmanar alla boende med kommunalt vatten att vara försiktiga med hur man använder sitt vatten.
Det varma och torra vädret förstärker de problem som redan finns med den begränsade vattentillgången i Östhammar kommun. Vattentäkterna som används för att leverera kommunalt vatten har visserligen fyllts på under vintern men tillgången på vatten är ändå fortsatt begränsad.

Om stora mängder vatten tas ut för snabbt ur ledningsnätet, bland annat om man fyller och använder dricksvatten för att sopa/dammbinda gatorna, kan detta leda till dåligt tryck både hos kunder och i ledningsnätet, vilket även kan skapa missfärgningar.
 
Du som entreprenör!
Tänk på att det inte är tillåtet att ta vatten från det kommunala ledningsnätet utan särskilt tillstånd, abonnemang och utrustning från Gästrike Vatten. Det är viktigt att vi har kontroll på vattenuttag och att uttag debiteras rätt kund. För mer information kontakta vår Kundservice, tel 020-37 93 00 eller maila på info@gastrikevatten.se
 
Hämta vatten på angivna tappställen
För dig som har tecknat ett avtal med Östhammar Vatten och kvitterat ut ett vatten(brand)posthuvud gäller att du har möjlighet att hämta dricksvatten på särskilt angivna tappställen. Här kan du hämta vatten:
 
 • Öregrund - Korsningen Strandgatan och Håkanssonsgatan
 • Östhammar - Fabriksvägen bredvid pumpstationen, korsningen Albrektsgatan och Källvägen samt i parken vid Engelbrektsgatan, Edsvägen
 • Hargshamn - I Hargshamn får inget vatten tas eftersom trycket försvinner i samhället om brandposter öppnas eftersom det inte finns något vattentorn
 • Gimo - Soldat Bångs väg, vid vattenverket
 • Alunda - Korsningen Ekebyvägen och Svarvaregatan, korsningen Torpvägen och Albertinas väg samt vid Idrottsvägen
 • Österbybruk - Korsningen Eknäsvägen och Långgatan, korsningen Carl Eldsvägen och Skyttbacksvägen samt vid Järnvägsgatan vid grusplan
 
Den kommunala VA-försörjningen i Östhammars kommun är mycket ansträngd. På flera orter behöver kapaciteten utökas för att möta den tillväxt som beräknas i kommunen fram till 2030. I Östhammar och Alunda tätorter nyttjas redan idag hela den kapacitet som finns varför även kortsiktiga åtgärder behöver utredas och vidtas. Gästrike Vatten AB arbetar på uppdrag av Östhammar Vatten AB tillsammans med flera förvaltningar inom Östhammars kommun med att ta fram en plan för kommunens VA-utveckling.
 
Så här använder du vattnet smart:
Många använder redan sitt vatten smart. Det tackar vi för!
 • Fyll disk- och tvättmaskiner helt innan du kör dem. Använd vattensnåla program.
 • Diska inte under rinnande vatten. Använd diskproppen eller en balja.
 • Ta en snabbdusch istället för en lång.
 • Stäng av duschen när du masserar in schampo och balsam i håret.
 • Duscha istället för att bada.
 • Stäng av kranen när du borstar tänderna. Använd gärna en tandborstmugg.
 • Fyll en kanna vatten och ställ i kylen så har du kallt vatten att dricka direkt istället för att spola ur kranen tills det blir kallt.
 • Tvätta bilen i en biltvätt som återanvänder tvättvattnet, fråga på biltvätten. Tvätta inte bilen så ofta, och inte hemma på gatan.
 • Spola toaletten med snålspolning.
 • Laga onödiga läckor, exempelvis en droppande kran eller en rinnande toalett. Även små läckor förbrukar mycket vatten.
 • Fundera om du verkligen behöver fylla din pool med dricksvatten, kan du fylla den med till exempel sjövatten istället? Eller fyll poolen endast en gång, och håll vattnet rent med hjälp av en reningspump och klor så kan du bada i samma vatten länge.
 • Samla regnvatten i tunnor eller damm för att vattna i trädgården.
 • Du som använder vatten på jobbet: diskutera hur ni kan använda vattnet smart på arbetsplatsen.

Exempel på hur mycket vatten vi använder i vanliga fall

 • 10 liter för dryck och mat
 • 30 liter för toalettspolning
 • 30 liter för disk
 • 20 liter för tvätt
 • 60 liter för personlig hygien
 • 10 liter för övrig användning
 

Mer om aktuella grundvattennivåer i regionen och Sverige 

SGU är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige. Kartan intill och fler kartor för grundvattennivåer finns på
https://www.sgu.se/om-sgu/nyheter/2018/maj/grundvattennivaer-i-maj/

 
Sidan skapad 2017-06-19 09:01:02
Senast ändrad 2018-09-13 12:37:54