Klarade nivåerna för reningsverket trots incident

I Gävle tillverkar Gästrike Vatten dricksvatten i vattenverket i Sätraverket och renar avloppsvatten i reningsverket Duvbacken. 2013 inträffade en incident då 10 m³ utspädd natriumhydroxid rann ner i avloppet på vattenverket.

I reningsprocessen på Duvbacken finns bland annat känsliga mikroorganismer som renar avloppsvatten. För att skydda reningsprocessen från natriumhydroxid valde Gästrike Vatten att reducera reningen till grovrens, sandfång och kemfällning i bassänger. Reningsverket klarade att hålla utsläppstillståndet inom mycket god marginal. På vattenverket förvarar vi upp till 80 kubikmeter natriumhydroxid vilket vi inte hade tillstånd för 2013. Så snart det uppmärksammades sökte vi och beviljades tillstånd.

Förhandling om huruvida Gävle Vatten har begått eventuellt miljöbrott och förseelse mot områdesskydd är i Gävle tingsrätt den 2 maj 2016.

Gästrike Vatten tillsätter natriumhydroxid (lut) för att kunna leverera tjänligt dricksvatten till gävleborna. Natriumhydroxid är godkänt av livsmedelsverket för alkalisering och pH-justering av dricksvatten.
 
Har du frågor?
Välkommen att kontakta Gästrike Vatten, 020-37 93 00 eller info@gastrikevatten.se
Sidan skapad 2016-05-10 13:53:10
Senast ändrad 2016-10-06 12:33:54