Utbildningar

Vatten är människans viktigaste livsmedel. Det sätter fokus på behovet av kontroll och utvecklad rening av vårt dricksvatten.

Det kommer inom en snar framtid att vara brist på utbildad personal på våra kommunala vatten- och avloppsverk. Bristen beror bland annat på stora pensionsavgångar. Därmed kommer det att finnas ett stort behov av kvalificerad personal med specialistkompetens.

Dessutom håller många VA-anläggningar i Sverige på att göra betydande tekniska utvecklingar, och det innebär ytterligare behov av medarbetare med kunskap i bland annat dricksvatten-, renings- och processteknik.
Yrkeshögskoleutbildning i vatten- och miljöteknik
Den 2-åriga yrkeshögskoleutbildningen till vatten- och miljötekniker ger dig möjlighet att arbeta aktivt med vårt kretslopp och vara en del i utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Du får fördjupade kunskaper i framförallt dricksvatten-, renings- och processteknik som ger yrkeskompetens att arbeta vid vattenverk och avloppsreningsverk. Utbildningen ger dig även kunskaper i projektledning, projektering/utredning, arbetsledning, mikrobiologi, styr- och reglerteknik samt verksamhets- och affärskompetens. 

Utbildningen Vatten- och Miljöteknik finns i Sundsvall. Den ger 400 YH-poäng under 80 veckor, varav 20 veckor är Lärande i arbete (LIA) och 6 veckor är examensarbete. I ledningsgruppen för utbildningen finns tolv av Norrlands vatten-  och avloppsreningsverk, däribland Gästrike Vatten. 
Läs mer om utbildningen.

Högskoleutbildning i miljöteknik med inriktning på vatten och återvinning
Program,  traditionell kandidatutbildning eller som en Cooperative Education, så kallad Co-op, där man varvar studier med betalda arbetsperioder på företag. Utbildningen sker i samarbete med ledande företag på området, bland andra Gästrike Vatten, som även deltagit i upplägget av utbildningen.

Efter examen kan man  arbeta med exempelvis vattenrening, avfallshantering eller miljöbedömning i kommunen eller som miljökonsult i  den privata sektorn. Den  som vill kan   komplettera med studier i matematik för en högskoleingenjörsexamen alternativt  läsa vidare på magister-/masternivå. Läs mer om utbildningen:

► Miljöteknik - inriktning vatten och återvinning
► Läs tidskriften Cirkulations  reportage om utbildningen
 
Riskhantering och dricksvattenhygien för markentreprenörer
Eftersom att dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel är det viktigt att all hantering och kontakt sker med medvetenhet och med rätt kunskap!
Gästrike Vatten erbjuder en utbildning för markentreprenörer i riskhantering och drickvattenhygien. I utbildningen tar vi bland annat upp risker i samband med markarbeten, vattentäkters sårbarhet, vattentäktsskydd och hur vi kan minimera föroreningsrisker.
Från 1 januari 2013 är det ett krav att alla som arbetar i våra anläggningar har en relevant utbildning.

För mer information kan du kontakta Jessica Zetterholm, 026-17 51 46, jessica.zetterholm@gastrikevatten.se
Sidan skapad 2015-03-20 11:35:42
Senast ändrad 2016-05-11 09:53:02