Pågående utredningar

Projektet är uppdelat i fem parallella delutredningar. I utredningarna arbetar vi löpande med tillstånd, lov, kommunikation, markfrågor och samarbetar med många intressenter.
 

Associationsfrågor

En övergripande del handlar om associations- och ägarfrågor, ekonomi samt taxa.
 

Grundvatten

En av de utredningar vi igång med ute på plats. Vi provpumpar grundvatten ur åsen för att se hur mycket vatten vi kan ta och hur kvaliten påverkas över tid. Inströmning av älvvatten kan medföra ett begränsat vattenuttag för att långsiktigt säkerställa kvaliteten, eller att infiltrera vatten för att skapa övertryck mot älven. Infiltration från Dalälven skulle göra att vattnet blir mjukare och att vattenuttaget kan öka. Kvaliteten på vattnet och uttaget ur åsen ska vara hållbar över tid. 
Vilken behandling vattnet behöver för att få den kvalitet som vi vill utreder vi också. Det vi tittar på först är reducering av järn och mangan. Senare kommer vi att titta på vad som behövs för att kunna sänka kalkhalten.
 

Vattenverk

Vi utreder en eventuell lokalisering och konstruktion av ett nytt vattenverk.
 

Ledningar

Vi utreder för att se möjliga sätt och vägar för att bygga ledningar och hur man kan anpassa dem mot de befintliga ledningsnäten.
 

Spillvatten

Vi utreder även om det finns det finns behov att förändra något kring spillvattnet.

Tidplan

Fokus är att ta fram ett beslutsunderlag till hösten 2017 samt att hålla tidplan till 2020. Vi har delat in utredningen i två etapper.
 
Etapp 1: 70 liter utan infiltration
Cirka 70 liter per sekund (uttag 100 l/s) från 2020
Motsvarar två gånger Älvkarlebys förbrukning idag*
Motsvarar en fjärdedel av Gävles förbrukning idag*
Etapp 2: 200 liter med infiltration från Dalälven
Cirka 200 liter per sekund (uttag 300 l/s) från 2021-2025
Motsvarar cirka 61 000 invånares behov*

*) Vid jämt dygnsuttag. Kan kräva reservoarer för uttagsutjämning då verkliga behovet är högre vissa tider på dygnet än andra.

För att få ett bättre beslutsunderlag och veta om det är möjligt att genomföra ett större vattenuttag med infiltration behöver vi bygga fler brunnar och en temporär infiltration under 2016 samt analysera under minst ett år.
Sidan skapad 2016-05-10 16:19:26
Senast ändrad 2017-02-23 14:32:18