PA Tamms väg, Österbybruk


I vår renoverar vi VA-ledningarna på PA Tamms väg. Arbetet startar under våren när tjälen har släppt och beräknas pågå i två månader. Arbetet utförs av på vardagar klockan 6.30 - 16 av vår entreprenör MarkAx.

Vad händer just nu?
Gästrike Vatten och Markax planerar arbetet tillsammans. För att boende på PA Tamms väg ska ta sig fram under arbetet kommer trafiken ledas om via cykelvägen mellan PA Tamms väg och Clas Grills väg. Kommunen har lämnat medgivande till detta.

Vilka berörs?
Kontaktuppgifter

Varför utförs arbetet?
VA-ledningarna är gamla och dåliga och flera fastigheter har haft problem vatten i källaren.
Vi lägger 130 meter ny spillvattenledning för att avhjälpa problemen. I samband med detta renoverar vi även vatten- och dagvatten-ledningarna.


Sidan skapad 2019-03-15 11:35:41
Senast ändrad 2019-03-19 14:57:25