Pågående arbeten i Östhammars kommun

Gästrike Vatten är ständig utveckling för att långsiktigt trygga en god dricksvattenförsörjning och en miljöanpassad avloppshantering. Därför bygger vi nytt, byter ut till ny teknik och om det är möjligt så lagar vi gammalt. Här ser du exempel på var vi är aktiva just nu.
Läs mer
Alunda »


Vad gör Gästrike Vatten nu?

Att hitta lösningar för den låga grundvattennivån som vi har i hela kommunen är en prioriterad fråga för oss. Det kommer att krävas lösningar både på kort och lång sikt. Några orter är mer påverkade än andra, till exempel Alunda dit vatten behövde köras under förra hösten. För att undvika att den situationen uppstår igen så undersöker vi flera mer långsiktiga alternativ. Vi letar efter mer vatten genom att undersöka fler områden möjliga för vattenuttag och vi tittar även på samarbeten med omkringliggande kommuner. I resten av Östhammar kommun hoppas vi att vi tillsammans, genom att spara på vattnet, ska klara av sommaren och hösten utan akuta åtgärder. 
Vi letar också aktivt efter vattenläckor på ledningsnätet i hela kommunen och vi kontrollerar att ventilerna på ledningsnätet fungerar för att snabbt kunna stänga av om det blir en vattenläcka.
 
Vi arbetar både långsiktigt och kortsiktigt med VA-försörjningen i Östhammars kommun. Vi kommer löpande att tala om vad vi gör och hur det går. Har du frågor är du alltid välkommen att höra av dig till oss!


 

 
Sidan skapad 2017-11-13 12:02:41
Senast ändrad 2017-11-23 11:35:34