Pågående projekt i Ockelbo kommun

Gästrike Vatten är i ständig utveckling för att långsiktigt trygga en god dricksvattenförsörjning och en miljöanpassad
avloppshantering. Därför bygger vi nytt, byter ut till ny teknik och om det är möjligt så lagar vi gammalt. Här ser du
exempel på var vi är aktiva just nu.


Överföringsledning för vatten mellan Mobyheden och Säbyggeby


Gästrike Vatten har fått uppdraget av Ockelbo Vatten att bygga en överföringsledning för vatten mellan Mobyheden S och Säbyggeby.
Vi planerar att utföra arbetet under 2019. Syftet är att förbättra dricksvattenförsörjningen i Ockelbo centralort, denna överförings-
ledning kommer att ge både mer och bättre dricksvatten till invånarna.

Detta händer i januari 2019

Geoteknisk undersökning
SWECO utför geoteknisk undersökning (provborrningar som utgör underlag i kommande upphandling). Utförs under januari.
 
Värdering av mark

Skogsstyrelsen är klara med fältarbetet och de arbetar nu med att färdigställa kartor och själva värderingen. Arbetet beräknas vara klart under januari.

Projektgruppen önskar
God Jul och Gott Nytt År


Nu bygger vi överföringsledning för vatten till centrala Ockelbo

De flesta fastighetsägare som berörs har skrivit på avtal om förtida marktillträde. Det innebär att vi kan påbörja arbetet med att bygga delar av överföringsledningen redan 2019. Lantmäteriet har prioriterat Gästrike Vattens ärende om ledningsrätter och först vid beslut kan vi genomföra arbete på övriga fastigheter.


Etapp 1 startar våren 2019
Etapp 1 består av borrning under vägar, järnväg och cirka 800 meter av annan mark. Valet att borra minskar påverkan på mark och miljö och håller ned kostnaden på entreprenaden. Arbete på plats startar under våren 2019.
 
Övrig ledningsdragning påbörjas senare under 2019, vi återkommer med mer information längre fram.
 
 Projektinformation 2018-12-03
  
Har du frågor är du välkommen att kontakta oss

torbjorn.wallin@gastrikevatten.se eller 026-17 51 27
jessica.zetterholm@gastrikevatten.se eller 026-17 51 46

Låsa vattenposter 

För att vi ska ha tillgång till rent vatten även i framtiden måste vi säkra vår hantering av dricksvatten. Därför har vi sedan en tid tillbaka börjat låsa vattenposter i Ockelbo och övriga medlemskommuner. 95 % av vattenposterna är låsta och arbetet med att låsa resten fortsätter under våren.
Vi renoverar Rabo vattentorn

Nu pågår en stor renovering av Rabo vattentorn. Tornet är gammalt och har inte genomgått någon stor renovering sedan det byggdes 1975.

Renovering av insidan är klar
Efter en omfattande inre renovering är nu Rabo vattentorn återigen i drift. Tornet har fått ett helt nytt inre ytskikt.

Renoveringen har ställt stora krav på styrning av driften för att klara kapaciteten till konsumenterna. Ett helt nytt körsätt/styrning utformats för att få de fyra vattenverken, att på ett så effektivt sätt som möjligt, försörja Ockebo med vatten.

Fasaden får ett lyft
Vi fortsätter att renovera fasaden under 2018.

Kul att veta
Tornet är cirka 40 meter högt och diametern är 12,5 meter. Reservoaren rymmer omkring 700 m3 och det är 198 trappsteg upp till taket. 

Frågor?
Kontakta vår kundservice på 020-37 93 00 eller skicka e-post till: info@gastrikevatten.se
Sidan skapad 2015-05-06 14:53:46
Senast ändrad 2018-12-20 10:17:57