Pågående projekt i Ockelbo kommun

Gästrike Vatten är i ständig utveckling för att långsiktigt trygga en god dricksvattenförsörjning och en miljöanpassad
avloppshantering. Därför bygger vi nytt, byter ut till ny teknik och om det är möjligt så lagar vi gammalt. Här ser du
exempel på var vi är aktiva just nu.

Vattenkiosk i Ockelbo
Under våren 2018 sätter vi upp en vattenkiosk i Ockelbo. Räddningstjänsten och entreprenörer garanteras vatten - utan att konsumenterna påverkas. Det blir lättare att hämta större mängder vatten utan att smutsa ned dricksvattnet. Det finns även en liten tappkran där allmänheten kan  hämta vatten för att till exempel fylla en vattendunk till sommarstugan.

Låsa vattenposter
För att vi ska ha tillgång till rent vatten även i framtiden måste vi säkra vår hantering av dricksvatten. Därför har vi sedan en tid tillbaka börjat låsa vattenposter i Ockelbo och övriga medlemskommuner. 95 % av vattenposterna är låsta och arbetet med att låsa resten fortsätter under våren.Vi renoverar Rabo vattentorn

Nu pågår en stor renovering av Rabo vattentorn. Tornet är gammalt och har inte genomgått någon stor renovering sedan det byggdes 1975.

Renovering av insidan är klar
Efter en omfattande inre renovering är nu Rabo vattentorn återigen i drift. Tornet har fått ett helt nytt inre ytskikt.

Renoveringen har ställt stora krav på styrning av driften för att klara kapaciteten till konsumenterna. Ett helt nytt körsätt/styrning utformats för att få de fyra vattenverken, att på ett så effektivt sätt som möjligt, försörja Ockebo med vatten.

Fasaden får ett lyft
Vi fortsätter att renovera fasaden under 2018.

Kul att veta
Tornet är cirka 40 meter högt och diametern är 12,5 meter. Reservoaren rymmer omkring 700 m3 och det är 198 trappsteg upp till taket. 

Frågor?
Kontakta vår kundservice på 020-37 93 00 eller skicka e-post till: info@gastrikevatten.se


Sidan skapad 2015-05-06 14:53:46
Senast ändrad 2018-03-26 16:09:02