Ny brunn i ValboGästrike Vatten anlägger en ny brunn för att möjliggöra tillväxt och öka tillgången på dricksvatten i Valbo med omnejd. En ny brunn är en av flera åtgärder som pågår för att säkerställa dricksvattnets kvalitet och öka tillgången.

Cykelbanan vid industriområdet Sveden påverkas av grävarbete under några veckor. Vänligen följ omskyltningen från Valbovägen.  

Varför utför vi arbetet?

Bakgrund
Vattenverket i Valbo försörjer cirka 12.000 hushåll i Valbo, Hagaström och Forsbacka med dricksvatten. Idag är vattentillgången ansträngd och det beror bland annat på grundvattenkvalitet, beredning i vattenverket och brunnstekniska aspekter samt tillgången på grundvatten.

Mål
Målet är att säkra dricksvattnet, skapa trygghet och tillväxt i Valbo med omnejd i framtiden.

Syfte
Syftet med den nya brunnen är att avlasta nuvarande brunn. Möjligheten att  fördela grundvattenuttaget till Valbo vattenverk mellan två uttagsbrunnar ger flera fördelar:

- Redundans i brunnar, t. ex. om en brunn sätts igen/det blir kvalitetsproblem kan dricksvattenförsörjningen tillgodoses från den andra brunnen.
- Vi kan öka uttaget av grundvatten. Fördelning av uttaget mellan brunnar medför att  vi kan öka uttaget  utan att riskera för låga grundvattennivåer eller sämre grundvattenkvalitet.
- Förbättrad kvalitet på dricksvattnet.

Provpumpning
Den nya brunnen behöver provpumpas under minst 1 år för att vattenkvalitet och påverkan på grundvattenmagasinet ska kunna fastställas. Provpumpningen kommer att ske under noggrann övervakning så att Valbos dricksvattenförsörjning inte riskeras.

Nya ledningar
Vi passar även på att byta lednignarna i Smäckvägen. Det är ett förebyggande arbete som vi tidigare lägger när vi ändå är i området och arbetar.


Tidplan 

 4 - 15 juni  Infodring av ledning på Smäckvägen
 slutet av juni Borra brunn
? Möte på plats (återkommer med datum)
sept - nov Schakta för råvattenledning på Smäckvägen
sept - dec Schakta för råvattenledning mellan Valbovägen och Åbyvallen

Så påverkas du

En kontainer placeras i skogsdungen på Smäckvägen.

När vi gräver vi vägen blir det en byggarbetsplats med buller, damm och trafikstörningar. Tidplan för arbetet kommer senare.

Vi spärrar alltid av med staket, för din och vår säkerhet. Hjälp oss genom att respektera avstängningarna. Prata med dina barn om att de ska vara försiktiga när de vistas i området.

Vi kontaktar alltid räddningstjänsten, ambulansen och Gästrike Återvinnare m. fl. för att tala om vart, när och hur vi spärrar av gator så de kan planera eventuella utryckningar och tömningar. Ibland kommer räddningstjänsten ut på plats för att planera tillsammans med oss.

Inför och under ett grävarbete så har vi en dialog med markägare gällande de lov och tillstånd som vi behöver ha. Det kan vara till exempel för att använda en gång- och cykelväg för biltrafik, tillfälligt bygglov för en skylt och tillstånd för att lägga upp grus och jord.

Arkiv: Brev och materialHar du frågor?

Torbjörn Wallin
Projektledare, Gästrike Vatten
Kundservice 020-37 93 00
E-post: info@gastrikevatten.se
Sidan skapad 2018-03-28 17:21:55
Senast ändrad 2018-05-31 10:27:09