Inte bara vatten - även möjligheter att skapa hållbar tillväxt

 

Vi ska bygga ett nytt vattenverk för 90 000 personer! Den stora investeringen innebär så mycket mer än bara pumpar och rör, den skapar även förutsättningar för en hållbar tillväxt i regionen. Kan vi genom samarbete också skapa mervärden genom att bidra till utvecklingen av smarta och hållbara städer, digitaliseringsmöjligheter, samordna med annan teknisk infrastruktur och bidra till regionens besöksnäring och kompetensförsörjning? 

Den 14 december håller vi ett möte där kommuner, näringsliv och forskning träffas för att utbyta idéer, kunskap och goda exempel. Genom transparens och dialog vill vi ge fler intressenter möjlighet att påverka, se möjligheterna och förbättra slutresultatet!
 
 
Det här är det första möte när vi ses och pratar om våra gemensamma möjligheter. Vi kommer under våren att fortsätta i mindre intressentgrupper för att samtala vidare.Sidan skapad 2018-11-27 21:09:19
Senast ändrad 2018-11-30 20:54:46