Vi låser vattenposter för att säkra vattenkvalitén


För att säkra ditt vatten så låser vi nu alla vattenposter i gatan. Det gör vi för att säkra upp vattenkvalitén och minimera risken att det inte kommer in föroreningar i ledningarna. Vi har börjat att låsa de vattenposter där det inte går att ta ut större mängder vatten eller har lågt vattentryck.
 
Genom att låsa vattenposter gör vi leveransen av dricksvatten säkrare. I en del ledningar är det naturligt ganska lågt tryck och om någon plötsligt tar mycket vatten så kan vattnet ta slut för de som bor i närheten. När vattentrycket blir för lågt i ledningarna riskerar man att undertrycket drar in bakterier eller andra föroreningar i vattnet om det finns små sprickor i ledningarna.
 

Spolar du skridskois till barnen?

Vi ökar säkerheten för ditt vatten genom att låsa alla vattenposter. Det innebär också att du inte längre kan ta vatten ur en vattenpost i gatan. Om du spolar skridskois till barnen nu under vintern ska du höra av dig till kommunen eller till oss så försöker vi lösa det.
 

Tillsammans med Räddningstjänsten

Förr i tiden räknade alla med att dricksvattnet i vattenposter skulle räcka om räddningstjänsten behövde släcka en brand. Idag vet branschen mer om vattenflöden och risker för dricksvattnet när man plötsligt tar ut stora mängder vatten. Gästrike Vatten arbetar tillsammans med Räddningstjänsten för att kartlägga och skapa säkrare tillgång till vatten så att det ska finnas tillräckligt med släckvatten när det plötsligt behövs. Räddningstjänsten har naturligtvis rätt att öppna en vattenpost vid behov.

Vattenkiosker för tillfälliga vattenuttag

Vintern 2017 får Gävle kommun sin första vattenkiosk, och minst en till senare under året. Under 2017 kommer vi att bygga vattenkiosker i Hofors och Älvkarleby kommuner. Ockelbo får troligtvis sin första under 2018.
Vattenkiosker är små hus med modern teknik som underlättar för till exempel spolbilar att hämta vatten. På varje vattenkiosk sitter en vanlig kran där invånare kan hämta vatten i en dunk. Det här är vårt framtida sätt att tillgodose behovet av tillfälliga vattenuttag.

Fakta vattenposter

En vattenpost är ofta ett fyrkantigt brunnslock i gatan där det finns ett vattenuttag där man kan koppla på en grov slang. Brunnslocket och vattenuttaget öppnar man med speciella verktyg och nycklar.
Vi räknar med att låsa alla vattenposter under de kommande fem åren. Totalt har vi cirka 5 000 vattenposter i våra fyra kommuner. 
Sidan skapad 2016-12-12 09:27:33
Senast ändrad 2017-08-29 10:49:05