Vatten och avlopp i Hamrångebygden

Gästrike Vatten har fått i uppdrag av Gävle kommun att bygga ut det allmänna vatten- och avloppsnätet i Hamrånge. Utbyggnaden omfattar anslutning av cirka 110 fastigheter i ett så kallat omvandlingsområde. Det finns också intresse att utveckla med ytterligare bostäder och verksamheter i Hamrångebygden, ibland annat Bergby och Norrsundet.
 

När blir det kommunalt VA i Hamrångebygden?

Det kan vi inte svara på idag. Den tekniska utredningen som vi har gjort visade att det inte går att öka kapaciteten i det nuvarande vattenverket så mycket som det behövs för att försörja det planerade omvandlingsområdet i Hamrånge. Det är viktigt att vi bygger en långsiktigt hållbar lösning för VA-försörjningen i Hamrånge, Norrsundet, Totra och Bergby.

På kort sikt är vårt fokus att förbättra kvaliteten på dricksvattnet, vilket kräver åtgärder på vattenverket. Vi beräknar att det pågår till år 2020. Den tekniska utredning har visat att den långsiktiga lösningen för att öka mängden dricksvatten är en vattenledning från Gävle till Hamrånge. Någon tidplan för detta finns ännu inte.

Läs mer om Gävle kommuns VA-planering här »

Arkiv, brev och presentationer
Presentation informationsmöte 5 februari 2019 
Presentation informationsmöte 13 maj 2017
Vykort till fastighetsägare vecka 41

 
Frågor?
Gästrike Vatten, 020 37 93 00, info@gastrikevatten.se

 
Sidan skapad 2015-05-08 10:07:21
Senast ändrad 2019-02-27 10:36:09