Vatten och avlopp i Hamrånge

Gästrike Vatten planerar för att bygga ut det allmänna vatten- och avloppsnätet i Hamrånge. Utbyggnaden omfattar anslutning av cirka 110 fastigheter.

När blir det kommunalt VA i Hamrånge?

Preliminär tidplan
2015-2018    Fortsatt utredning av vattenförsörjningssystemet
2018              Nytt beslut om inriktning för vattenförsörjning
                       Informationsmöte för fastighetsägare
2019              Ritningar tas fram
                       Informationsmöte för fastighetsägare
                       Kundsamråd (utskick)
                       Beslut om verksamhetsområde i Kommunfullmäktige i Gävle

Omfattande åtgärder
Den tekniska utredningen visar att vattenverket behöver omfattande ombyggnation och att processerna måste förbättras. Det är mycket mer omfattande åtgärder än vi trodde. 

Det går inte att öka kapaciteten i vattenverket så mycket som behövs för att försörja den nya utbyggnationen i Hamrångefjärden. På kort sikt jobbar vi med mindre processoptimeringar för att förbättra kvaiteten och i viss mån kapaciteten. Vi utför även underhållsarbete på ledningarna för att minska utläckage från ledningarna.

På lång sikt föreslås en överföringsledning från Gävle och att Totras vattenverk blir en dela tt vattenförsörjningssystemet i Gävle. det är viktigt att vi får en långsiktigt hållbar lösning i Hamrånde, Norrsundet, Totra och Bergby.

När VA-utbyggnad startas beror på vilka åtgärder som behövs för vattenförsörjningen. Utbyggnad tar cirka ett år. 

Informationsmöte för fastighetsägare
Gästrike Vatten kommer att bjuda in alla fastighetsägare till fler möten.

Arkiv, brev och presentationer
Presentation informationsmöte 13 maj 2017
Vykort till fastighetsägare vecka 41

Frågor och svar om utbyggnaden.
 
Frågor?
Jessica Zetterholm, projektkoordinator, Gästrike Vatten, 020 37 93 00, jessica.zetterholm@gastrikevatten.se

Klicka på bilden för att se den större i pdf

 
Sidan skapad 2015-05-08 10:07:21
Senast ändrad 2018-10-25 10:54:05