Pågående arbeten i Gävle kommun

Gästrike Vatten är ständig utveckling för att långsiktigt trygga en god dricksvattenförsörjning och en miljöanpassad avloppshantering. Därför bygger vi nytt, byter ut till ny teknik och om det är möjligt så lagar vi gammalt. Här ser du exempel på var vi är aktiva just nu.


Flytta spilledning i Marielund

Vi ska flytta spillvattenledning som ligger i vattenskyddsområdet i Marielund. Ledningen ligger mycket olämpligt för dricksvattenproduktionen. Arbetet startar i oktober och pågår året ut. Avfarten från Hamnleden ”Lötängsgatan/Centrum” beräknas vara avstängd under fem veckor. Följ orange skyltning. Furuviks Grävtjänst AB är entreprenör.

Trafikinformation
vecka 41-45: Avfarten från Hamnleden ”Lötängsgatan/Centrum” är avstängd. Följ orange skyltning.
vecka 46-52: Begränsad framkomlighet på cykelbanan i Marielund (vid Willys och Postnord). Biltrafiken påverkas ej.
KartaNäringen, etapp 2

Vi forstätter att bygga en ny vattenledning på Näringen. 684 meter ledning förbättras genom infodring. Projektet startar i mitten på augusti och pågår till november 2017. Läs mer om arbetetHerrgårdshagen, Brynäs
Vid OK Brynäs har vi problem med stopp och därför lägger vi nya spill- och vattenledningar. Arbetet pågår från maj till juli 2017. Furuviks Grävtjänst är entreprenör.


Parkvägen

Vi drar VA-ledningar till de nya bostäderna på "Hemköp-tomten". Arbetet kommer att pågå cirka två veckor under april 2017. Framkomligheten på Parkvägen kommer att vara begränsad.


Vi byter ut ledningarna på Valbogatan

Arbetet startar i april och pågår till november 2017.
Läs mer

Gustavsgatan

En ny dagvattenanslutning byggs under april 2017. Entreprenör: Furuviks Grävjänst AB.


 

Fler bostäder vid Västra Lindbacka

Vi drar VA-ledningar till 60 nya bostäder vid Västra Lindbacka (etapp 2).

Nytt bostadsområde i Södra Hemlingby

Gävle växer och fler bostäder behöver skapas i attraktiva områden. Samhällsbyggnad Gävle planerar för ett helt nytt bostadsområde med cirka 500 bostäder söder om befintligt bostadsområde i Hemlingby. Bebyggelsen kommer att variera från villor och gruppbebyggda småhus till mindre flerfamiljshus och stadsvillor i 2-4 våningar. I området planeras också för gruppbostad, vård- och omsorgsboende samt förskola och skola. Gästrike vatten drar nya VA-ledningar till området.
Byggstart 2018
Det nya bostadsområdet i Hemlingby kommer att byggas i två etapper där detaljplan är antagen för etapp 1 som kommer att inrymma ca 420 bostäder. Byggstart för utbyggnad av infrasturktur för etapp 1 påbörjas under hösten 2016 och tillträde till tomter beräknas till sommaren/hösten 2018. Läs mer

Ny pumpstation i västra Kungsbäck

På västra sidan om E4 mot Mackmyra Whiskey ska vi byta en gammal pumpstation. Den kommer att pumpa spillvatten från västra Kungsbäck mot reningsverket. En ny pumpstation har modern teknik som gör att säkerheten blir högre.
Sidan skapad 2015-05-06 14:48:55
Senast ändrad 2017-10-12 10:30:36