Nya VA-ledningar på Gårdskärsvägen, Gårdskär

Förra året lade vi nya ledningar på Solvändan nu fortsätter vi att byta ut vatten- och avloppsledningar på Gårdskärsvägen. Vecka 24 börjar Gästrike Vatten att byta ledningar på Gårdskärsvägen. Arbetet utförs på vardagar klockan 06.30–16.00Gårdskärsvägen öppnar för trafik!

På eftermiddagen imorgon (fredag 18 augusti) öppnar vi Gårdskärsvägen för trafik. Framkomligheten är begränsad under tiden som vårt arbete fortsätter vid sidan om Gårdskärsvägen. 

Vi ber alla trafikanter att vara försiktiga i trafiken och i närheten av arbetsområdet.
 


Tidplan

Vi utför de delar av arbetet som påverkar skolskjutsar och busstrafik under sommarlovet för att påverka skolbarnen så lite som möjligt. Vi har planerat arbetet tillsammans med vår entreprenör BJ Markbyggnads AB och Upplands Lokaltrafik för att påverka din vardag så lite som möjligt.

Etapp 2 augusti – november
Vi arbetar inne på några fastigheter där vi har ledningar. Det blir begränsad framkomlighet och nedsatt hastighet på Gårdskärsvägen.

Vi är medvetna att arbetet påverkar dig och vi gör vårt bästa för att din vardag ska fungera bra.

Etapp 1: juni – juli
Vecka 24-26:

Korsningen Järpovägen/Gårdskärsvägen är avstängd även vecka 26. Trafiken på Gårdskärsvägen fungerar som vanligt men vi leder om trafiken till Långsand. Tung trafik till Långsand leds om från väg 76.
 
Vecka 27-33:

Vi stänger av Gårdskärsvägen när vi byter ledningarna i vägen. Vi leder om trafiken, följ orange skyltning. Gårdskärsvägen öppnas för trafik fredag 18 augusti på eftermiddagen. 
 

Så påverkas du

Karta över område som berörs

Arbetet utförs på vardagar klockan 06.30–16.00

Etapp 2: augusti – november
Vi arbetar inne på fastigheter längs vägen där vi har ledningar. Det blir begränsad framkomlighet och nedsatt hastighet på Gårdskärsvägen.

Busstrafik
Aktuell trafikinformation finns på ULs hemsida.


Etapp 1: juni – juli
Vecka 34:
Gårdskärsvägen öppnar för trafik på måndag vecka 34.
Grävarbetet är mer komplicerat än vi trodde från början och det påverkar tyvärr tidplanen.

Vecka 24-26:
Korsningen Järpovägen/Gårdskärsvägen är avstängd även vecka 26. När vi gräver där den vanliga biltrafiken via Stenbacksvägen. Tung trafik till Långsand leds om från väg 76.

 

Byggarbetsplats

När vi gräver blir det en byggarbetsplats med buller, damm och trafikstörningar. Vi spärrar alltid av med staket, för din och vår säkerhet. Hjälp oss genom att respektera avstängningarna. Prata med dina barn om att de ska vara försiktiga när de vistas i området.

Vi kontaktar alltid räddningstjänsten, ambulansen m. fl. för att tala om vart, när och hur vi spärrar av gator så de kan planera eventuella utryckningar och tömningar. Ibland kommer räddningstjänsten ut på plats för att planera tillsammans med oss.

Inför och under ett grävarbete så har vi en dialog med markägare gällande de lov och tillstånd som vi behöver ha. Det kan vara till exempel för att använda en gång- och cykelväg för biltrafik, tillfälligt bygglov för en skylt och tillstånd för att lägga upp grus och jord.

Varför genomför vi arbetet?

Ledningarna är gamla och vi har problem med att grundvatten läcker in i avloppsledningen. Nya VA-ledningar ger dig högre driftsäkerhet och minskar risken för stopp och skador i ledningsnätet. Vi utför arbetet för att ge dig en hållbar och effektiv vattenförsörjning och avloppsrening i framtiden.

Har du frågor?

Mattias Larsson
Byggledare Gästrike Vatten
070-109 06 16

Jessica Zetterholm
projektadministratör
026-17 51 46
Kundservice: 020-37 93 00
E-post: info@gastrikevatten.se

Arkiv med brev och material

► Brev om att arbetet påbörjas, maj 2017
► Informationsbrev, maj 2017kommer framkomligheten att begränsad.
Sidan skapad 2017-05-05 10:43:33
Senast ändrad 2017-08-17 10:08:00