Nya VA-ledningar på Gårdskärsvägen, GårdskärFörra året lade vi nya ledningar på Solvändan nu fortsätter vi att byta ut vatten- och avloppsledningar på Gårdskärsvägen, arbetet pågår juni till mitten i november och utförs på vardagar klockan 06.30–16.00.


Tidplanen uppdaterad för vecka 41-46
Läs mer under "Tidplan"


Roligt att göra arbeten i Gårdskär

Arbetet går framåt och det är inte lika mycket berg där vi gräver nu. Det ser ut som att arbetet att blir klart i mitten av november. Vi och våra entreprenörer tycker att det är roligt att arbeta i Gårdskär och våra medarbetare på plats känner sig säkra och välkomna. 
Stort tack till alla Gårdskärsbor för tålamod och vänlighet.


Tidplan

Vi utför de delar av arbetet som påverkar skolskjutsar och busstrafik under sommarlovet för att påverka skolbarnen så lite som möjligt. Vi har planerat arbetet tillsammans med vår entreprenör BJ Markbyggnads AB och Upplands Lokaltrafik för att påverka din vardag så lite som möjligt.

Etapp 2: augusti – november
Vi arbetar inne på några fastigheter där vi har ledningar. Det är begränsad framkomlighet och nedsatt hastighet på Gårdskärsvägen.

Vecka 41 - 43

Vi fortsätter att gräva mot Solvändan och lägger ledningar eftersom. I slutet av vecka 42 eller i början av vecka 43 kommer vi att passera Gårdskärsvägen en gång till. Då blir det mycket begränsad framkomlighet och vi ber dig att välja en annan väg. Busstrafiken kommer att gå som vanligt, vi lägger ut körplåtar så att dem skan passera. I slutet av vecka 43 provtrycker vi ledningarna och tar vattenprov.
Vecka 44
Under förutsättning att vattenprovet är godkänt så kommer vi att koppla in de sista 3 fastigheterna som har provisoriskt vatten och sedan återfylla schakten.
Vecka 45
Återställningsarbeten, såsom gräsmattor etc.
Vecka 46
Slutbesiktning

Vi är medvetna att arbetet påverkar dig och vi gör vårt bästa för att din vardag ska fungera bra. 

Så påverkas du

Karta över område som berörs

Arbetet utförs på vardagar klockan 06.30–16.00

Etapp 2: augusti – november
Vi arbetar inne på fastigheter längs vägen där vi har ledningar. Det blir begränsad framkomlighet och nedsatt hastighet på Gårdskärsvägen.

Vi ska passera Gårdskärsvägen i slutet av vecka 42 eller i början av vecka 43. Då blir det mycket begränsad framkomlighet. Ta gärna en annan väg.

Busstrafik
Busstrafiken går som vanligt. Aktuell trafikinformation finns på ULs hemsida.

Byggarbetsplats

När vi gräver blir det en byggarbetsplats med buller, damm och trafikstörningar. Vi spärrar alltid av med staket, för din och vår säkerhet. Hjälp oss genom att respektera avstängningarna. Prata med dina barn om att de ska vara försiktiga när de vistas i området.

Vi kontaktar alltid räddningstjänsten, ambulansen m. fl. för att tala om vart, när och hur vi spärrar av gator så de kan planera eventuella utryckningar och tömningar. Ibland kommer räddningstjänsten ut på plats för att planera tillsammans med oss.

Inför och under ett grävarbete så har vi en dialog med markägare gällande de lov och tillstånd som vi behöver ha. Det kan vara till exempel för att använda en gång- och cykelväg för biltrafik, tillfälligt bygglov för en skylt och tillstånd för att lägga upp grus och jord.

Varför genomför vi arbetet?

Ledningarna är gamla och vi har problem med att grundvatten läcker in i avloppsledningen. Nya VA-ledningar ger dig högre driftsäkerhet och minskar risken för stopp och skador i ledningsnätet. Vi utför arbetet för att ge dig en hållbar och effektiv vattenförsörjning och avloppsrening i framtiden.

Har du frågor?

Mattias Larsson
Byggledare Gästrike Vatten
070-109 06 16

Jessica Zetterholm
projektadministratör
026-17 51 46
Kundservice: 020-37 93 00
E-post: info@gastrikevatten.se

Arkiv med brev och material

► Brev om att arbetet påbörjas, maj 2017
► Informationsbrev, maj 2017kommer framkomligheten att begränsad.
Sidan skapad 2017-05-05 10:43:33
Senast ändrad 2017-10-09 09:33:09