Frågor och svar om att höja brukningsavgiften i Ockelbo kommun 2017 och 2018


Här besvarar vi de vanligaste frågorna om varför brukningsavgiften kommer att höjas i Ockelbo kommun 2017 och 2018. Vi uppdaterar sidan löpande.

Hittar du inte svaret på din fråga är du välkommen att kontakta vår kundtjänst. Kontaktuppgifter hittar du här »
Varför höjer vi avgiften i Ockelbo?
Ockelbo måste vi öka intäkten med 2 miljoner kronor 2017 mot 2016.
 • Vattentornet i Ockelbo måste genomgå en omfattande renovering.
 • Vi behöver även avsätta 1 miljon kronor per år för att i framtiden avveckla vattenverk och avloppsverk som vi inte har något behov av. Vi utreder nu hur vi långsiktigt ska ha en hållbara VA-försörjning i Ockelbo kommun och då ser vi vilka verk det kommer att gälla.. 
 • Vi har ett stort underskott 2016 som vi måste ta igen. Underskottet 2016 beror bland annat på ett ökat antal vattenläckor och avloppsstopp samt ett budgeterat underskott. Vi har varit tvungna att byta ut den tekniska kommunikationsutrustningen vi använder för övervakning av processerna i våra verk då Telia har valt att avveckla all kommunikation via det kopparbaserade telenätet i Ockelbo.  
   
Hur mycket kommer vi att höja i Ockelbo?
Höjningen innebär en ökad årsintäkt 2017 på 2 miljoner (i genomsnitt på årsintäkten 16,3 %) för Ockelbo Vatten. Förslaget är också att höja i genomsnitt 14,3 % den 1 januari 2018.
 
2017
Rörlig avgift för vatten och avlopp från 25,90 kr/m3 till 28,50 kr/m3 inklusive moms
Mätaravgift för småhus med både vatten och avlopp från 5 344 kr till 6 519 kr inklusive moms 
                         
Mätaravgift för övriga för vatten och avlopp övriga fastigheter
Mätarstorlek Mätaravgift 2016 Mätaravgift 2017
1 x qn 2,5 (1 x 20 mm) 12 825 kronor exklusive moms 15 133 kronor exklusive moms
2 x qn 2,5 (2 x 20 mm) 40 682 kronor exklusive moms 48 004 kronor exklusive moms
3 x qn 2,5 (3 x 20 mm) 79 839 kronor exklusive moms 94 210 kronor exklusive moms
4 x qn 2,5 (4 x 20 mm) 131 908 kronor exklusive moms 155 651 kronor exklusive moms
1 x qn 6 (1 x 25 mm) 86 783 kronor exklusive moms 102 403 kronor exklusive moms
2 x qn 6 (2 x 25 mm) 173 565 kronor exklusive moms 204 806 kronor exklusive moms


Fast mätaravgift för endast vatten övriga fastigheter
Mätarstorlek Mätaravgift 2016 Mätaravgift 2017
1 x qn 2,5 (1 x 20 mm) 5 130 kronor exklusive moms 6 053 kronor exklusive moms
2 x qn 2,5 (2 x 20 mm) 16 273 kronor exklusive moms 19 202 kronor exklusive moms
3 x qn 2,5 (3 x 20 mm) 31 939 kronor exklusive moms 37 684 kronor exklusive moms
4 x qn 2,5 (4 x 20 mm) 52 764 kronor exklusive moms 62 262 kronor exklusive moms
1 x qn 6 (1 x 25 mm) 34 714 kronor exklusive moms 40 963 kronor exklusive moms
2 x qn 6 (2 x 25 mm) 69 426 kronor exklusive moms 81 923 kronor exklusive moms


Fast mätaravgift för endast avlopp övriga fastigheter
Mätarstorlek Mätaravgift 2016 Mätaravgift 2017
1 x qn 2,5 (1 x 20 mm) 7 695 kronor exklusive moms 9 080 kronor exklusive moms
2 x qn 2,5 (2 x 20 mm) 24 410 kronor exklusive moms 28 804 kronor exklusive moms
3 x qn 2,5 (3 x 20 mm) 47 904 kronor exklusive moms 56 527 kronor exklusive moms
4 x qn 2,5 (4 x 20 mm) 79 145 kronor exklusive moms 93 391 kronor exklusive moms
1 x qn 6 (1 x 25 mm) 52 070 kronor exklusive moms 61 443 kronor exklusive moms
2 x qn 6 (2 x 25 mm) 104 139 kronor exklusive moms 122 884 kronor exklusive moms
 
2018
Rörlig avgift för vatten och avlopp från 28,50 kr/m3 till 31,10 kr/m3 inklusive moms
Mätaravgift för småhus från 6 519 kr till 7 758 kr inklusive moms
           
Mätaravgift för övriga med både vatten och avlopp
Mätarstorlek Mätaravgift 2017 Mätaravgift 2018
1 x qn 2,5 (1 x 20 mm) 15 133 kronor exklusive moms 17 403 kronor exklusive moms
2 x qn 2,5 (2 x 20 mm) 48 004 kronor exklusive moms 55 205 kronor exklusive moms
3 x qn 2,5 (3 x 20 mm) 94 210 kronor exklusive moms 108 341 kronor exklusive moms
4 x qn 2,5 (4 x 20 mm) 155 651 kronor exklusive moms 178 999 kronor exklusive moms
1 x qn 6 (1 x 25 mm) 102 403 kronor exklusive moms 117 764 kronor exklusive moms
2 x qn 6 (1 x 25 mm) 204 806 kronor exklusive moms 235 527 kronor exklusive moms
 
Hur mycket större blir kostnaden för mig som kund i Ockelbo 2017?
Småhus med årsförbrukning 100 m3, ger en ökning av årskostnaden med 1 115 kr/år exkl. moms, 1 431 kr/år inkl moms.
Månadskostnaden ökar med 120 kr inkl moms.
 
Övrig med mätare Qn 2,5 årsförbrukning 300 m3, ger en ökning av årskostnaden med 2 922 kr/år exkl moms, 3 652 kr/år inkl moms.
Månadskostnaden ökar med 304 kr inkl moms.
 
Övrig med mätare Qn 2,5 årsförbrukning 30 m3, ger en ökning av årskostnaden med 2 370 kr/år exkl moms, 2 962 kr/år inkl moms.
Månadskostnaden ökar med 247 kr inkl moms.
 
Typhus A
Villa med tomt om 800 m2, två vuxna och två barn, årsförbrukning 150 m3, ger en ökning av årskostnaden med 1 248 kr/år exkl moms, 1 560 kr/år inkl moms. Månadskostnaden ökar med 130 kr inkl moms. Motsvarar en ökning med ca 17 %.
 
Typhus B
Flerbostadshus med 15 lägenheter och en årsförbrukning om 2 000 m3/år ger en ökning av årskostnaden med 11 413 kr/år exkl moms, 14 266 kr/år inkl moms. Månadskostnaden per lägenhet ökar med 80 kr inkl moms. Motsvarar en ökning på 14 %.
 
Vad händer om vi inte höjer avgiften? 
Ockelbo kommer vi att gå med ett större underskott, inte ha möjlighet att laga vattenläckor och åtgärda avloppsstopp. Vi kommer inte kunna renovera vattentornet i Ockelbo, och kan vi inte renovera det kan det innebära att du får koka vattnet.
 
Hur mycket underskott går vi med om vi inte höjer avgiften?
Underskottet för 2017 är med taxehöjningen 2,1 mnkr, Om vi inte höjer avgiften 2017 skulle underskottet bli cirka 4,4 miljoner kronor. Även fast vi nu höjer avgiften 2017 blir underskottet cirka 2,1 miljoner kronor. 
 
Kommer vi att höja avgiften kommande år också?
Ja, vi ser att det finns behov av att höja avgiften mer de närmaste åren. I Ockelbo ser vi behov av att höja fram till 2019.
 
Hur mycket kommer det att höjas under kommande år?
Gästrike Vatten har gett ett förslag på att höja 2017 och 2018 i Ockelbo.
Förslaget är att höja i genomsnitt 16,3 % 2017 och 14,3 % 2018.
 
Vem beslutar om att höja avgiften?
Gästrike Vatten föreslår en höjning för att få lika stor intäkt som kostnad. Det är kommunfullmäktige i varje kommun som tar beslut.
 
När beslutar kommunfullmäktige i Ockelbo om avgiften ska höjas?
Kommunfullmäktige i Ockelbo Kommun har möte den 19 december och väntas då ta beslut.
Uppdatering: kommunfullmäktige i Ockelbo beslutade att höja avgiften den 19 december. 
 
Varför är det olika avgifter i kommunerna?
Gästrike Vattens vattentjänster finansieras via avgifter - inga skattepengar blandas in. Som kund betalar du avgifterna för vatten - och avloppshanteringen i din kommun.

Vi tillämpar kommunal självkostnadsprincip som innebär att vi inte får ta ut högre avgifter än våra kostnader, vi kan inte heller föra över pengar mellan våra ägarkommuner. Avgiften varierar mellan de olika kommunerna och beslutas av respektives kommuns fullmäktige.

Det är förutsättningarna för VA-försörjningen i respektive kommun styr hur hög eller låg avgiften är. Varje kommun har olika förutsättningar, som till exempel antalet anslutna invånare, ledningslängd, antal vattenverk och dess storlek/kapacitet, ålder och skick på ledningsnät och infrastrukturens omfattning och behov. Ju fler som delar på kostnaderna desto billigare blir det.
 
Brukningsavgiften för vatten och avlopp bekostar bland annat skydd av våra gemensamma vattentäkter, investeringar och underhåll av reningsverk, vattenverk, vattentorn och ledningsnät.

 
Vad innebär brukningsavgift?
Brukningsavgiften som du betalar för vatten- och avlopp används till att producera och distribuera dricksvatten, underhålla ledningsnäten och att ta hand om avloppsvatten. Avgiften består av en fast och en rörlig del.
 
Den rörliga avgiften beror på hur många kubikmeter vatten du använder. Den täcker till exempel löpande kostnader för att producera och distribuera dricksvatten och rena avloppsvatten.
 
Den fasta mätaravgiften beror på hur stor vattenmätare du har. Avgiften bekostar till exempel skydd av vattentäkter, investeringar och underhåll av reningsverk, vattenverk, vattentorn och ledningsnät. Även administrativa kostnader så som kundservice och fakturering.
 
Hade ni inte kunnat förutse detta tidigare under 2016?
Vi har sett över nödvändiga behov i verksamheten för att hålla nere höjningar och kostnader. Det är först nu som beslutsunderlaget är framme, vi ville avvakta resultatet från den nya konstruktionen i september.
 
Vad har vi gjort för att minska höjningen?
Vi har prioriterat om flera åtgärder i Ockelbo för 2017 och 2018. Till exempel kommunikationslösningar till våra verk och anläggningar, utredningar för framtida lösningar för vatten och avlopp i kommunen och vi prioriterar hela tiden om åtgärder i moderbolaget Gästrike Vatten för att hålla nere kostnaderna som belastar Ockelbo Vatten AB.
 
Varför har avgiften ökat sedan Ockelbo gick med i Gästrike Vatten?
När Gästrike Vatten bildades 2008 hade inte alla ägarkommuner en VA-taxa där avgifterna täckte kostnaderna för VA-verksamheten, istället användes en del skattemedel för att täcka kostnader. Exempel på kostnader som tidigare finansierades med en del skattemedel är IT-kostnader, administrativa resurser och kartkostnader.
Genom att höja nivån på brukningsavgiften har vi fått förutsättningar för att bedriva verksamheten enligt självkostnadsprincipen och det gör att vi kan bedriva en verksamhet utifrån gällande lagar och regler.
 
Varför höjer vi inte den rörliga avgiften och mätaravgiften med samma procent?
För att bättre harmonisera med verksamhetens kostnader vill vi närma oss fördelningen 30/70 på avgifterna. För att närma oss höjer vi med olika procentsatser på fast och rörlig. 
 
Är det här på grund av att Östhammar kommer in?
Nej. Varje kommun bär sina egna kostnader. Att vi blir en till kommun innebär att det är fler som är med och delar på gemensamma kostnader, vilket på sikt ger en positiv effekt på VA-taxan.
 
Vad kostar VA-verksamheten i Ockelbo?
2017 behöver vi få in totalt 16 500 000 kronor för att klara av alla kostnader. 2016 räknar vi med att få in 14 000 000 kronor. Det som kostar är att underhålla vattenverk, reningsverk, vattentorn och ledningsnät. Även planering och strategier för framtiden.
2018 behöver vi få in totalt 19 700 000 kronor för att klara av verksamheten. 
 
Vad kostar delarna i VA-verksamheten?
I budgeten för 2017 finns löpande kostnader för:
 • Ledningsnätet så att det  fungerar (dvs hantera läckor, avloppsstoppar etc) är 2,4 mnkr
  Vi har ingen budget ledningsnätsförnyelse i Ockelbo (vi gör endast akuta åtgärder). Behovet av ledningsnätsförnyelse är i storleksordningen 2-3 mnkr per år.
 • Vattenförsörjning (inklusive bland annat underhåll, utredningar, produktion inklusive el, kemikalier, tillstånd) 4,3 mnkr, varav 1,1 miljoner kronor till renovering av vattentornet.
 • Avloppshantering (inklusive bland annat underhåll, utredningar, produktion inklusive el, kemikalier, tillstånd) 4,7 mnkr
 • Generella kostnader (bland annat personal, fakturering, el, information, administration och IT) 3,0 mnkr
 • Kapitalkostnader (räntor o avskrivningar) 3,4 mnkr
   
Varför är det olika siffror i beslutsunderlaget för taxehöjningen från oktober och i informationsmaterialet på vår hemsida från december?
Siffrorna som visar jämförelsevärden för ledningsnätet och antal vattenverk i beslutsunderlaget inför taxehöjningen tog vi fram under oktober och de innehöll äldre data. Inför årsbokslutet för 2016 har vi uppdaterat underlaget i november och de nya siffrorna har vi använt i informationen från december. Det innebär att siffrorna för längden på ledningsnätet, antal vattenverk och antal anslutna kunder skiljer sig åt.

Att siffrorna skiljer sig åt beror bland annat på att:
Under 2016 har ledningsnätets längd ökat då vi har grävt ner nya ledningar till området Äppelbacken. Vi avrundar siffran uppåt och nu räknar vi med 17 mil ledning totalt i Ockelbo kommun.

Antal vattenverk och vattentäkter har inte förändrats. Men i vår databas, där vi samlar information om våra anläggningar och ledningsnät, har Mo grindar varit klassat som ett reservvattenverk. Nu har vi klassat om det till en vattentäkt eftersom det inte är anslutet till ledningsnätet. Utredningar pågår för att hitta kompletterande vattentäkt och sedan en lösning med den beredning och rening som behövs i ett vatten- respektive reningsverk.

Det har tidigare varit en skillnad mellan siffrorna på hemsidan och de i beslutsunderlaget. Siffran för antal kunder hämtar vi från vårt debiteringssystem som vi har uppdaterat under hösten 2016. Rätt antal kunder i Ockelbo är cirka 1 330. 64 % av kommuninvånarna är anslutna till kommunalt VA, det är cirka 3 700 personer.

Förslaget att höja avgifterna beräknas utifrån den totala försålda mängden vatten. Det är kostnaderna och investeringarna, det vill säga vilka åtgärder vi behöver utföra, som styr vilken nivå som avgifterna behöver vara.

Det är bra att granskning av olika underlag görs och det är olyckligt att vi inte var tydligare med att siffrorna i informationsmaterialet uppdaterats inför årsbokslutet och att skillnader därför finns. Med denna information vill vi förklara skillnaderna. 
 
Sidan skapad 2016-11-17 13:46:53
Senast ändrad 2017-02-02 09:20:03