Mer vatten på nytt sätt

En ny unik kombination av membranfilteranläggning och infiltration ger oss mer vatten. Anläggningen renar Gavleåns vatten som sen infiltreras ner genom rullstensåsen och blir grundvatten. Så genom att vattna Gävle-Valboåsen med renat åvatten från Gavleån ökar vi mängden grundvatten. Genom vår anläggning får vi mer vatten så att Gävle kan växa. På sikt kommer vi också att höja kvaliteten på ditt dricksvatten.
Forbacka inför sjöledning 2015


Kombinationen att infiltrera membranfiltrerat ytvatten för att skapa nytt grundvatten förekommer inte i Sverige tidigare, eller kanske inte i hela världen. Projektet och bygget av anläggningen startade för snart fyra år sedan, nu är den delvis igång och fyller på mängden grundvatten i Gävle-Valboåsen.

Fyra månader till din kran hemma i köket

Vi kommer att vattna åsen med upp till 100 liter/sekund. Om vi hade fyllt ett badkar så hade det tagit 3 sekunder. I snitt använder Gävle 270 liter vatten per sekund. Grundvatten rör sig ofta sakta i marken och det kommer att ta upp till fyra månader från att vi vattnat åsen tills vattnet når din kran hemma i köket.
 
På sikt räknar vi med att få ett mjukare och mindre kalkrikt vatten i Gävle eftersom vattnet som vi infiltrerar är mjukare än grundvattnet. Vi vet inte än hur stor effekten kommer att bli och det kommer ta minst 6-12 månader innan du märker det i kranarna.

Vi behöver ännu mer vatten

Det finns mycket vatten i Gavleån men metoden har sina begränsningar. För att nå en robust vattenförsörjning på sikt planerar vi för flera kompletterande vattentäkter och vattenverk.
Vi har därför startat utredningar, till exempel tillsammans med Älvkarleby (läs mer om den utredningen här). Men det är en lång utredningsprocess innan man kan ha ett fungerande vattenverk från en ny vattentäkt. 
Sidan skapad 2016-09-21 09:39:58
Senast ändrad 2017-08-29 10:49:49