Enkätunderöskning:

Information i projekt VA Norrlandet


Vi vill gärna veta vad du tycker om informationen som du har fått från Gästrike Vatten under utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp på Norrlandet. Genom att fylla i denna 1-3 minuters enkät hjälper du oss att bli bättre i framtiden. Undersökningen är anonym.

Du kan även delta i utlottningen av fyra trisslotter.

Tack för du hjälper oss att bli bättre.

Sista svarsdag är 22 december 2017.


 
Hur upplever du att den skriftliga informationen har varit? * Brevutskick innehållande allmän information, faktablad, VA-anmälan m.m.
Hur tycker du att att Gästrike Vattens informationsmöten har varit? * Tältmöte på fotbollsplanen i Harkskär, Bygdegården, Kapellet, minimässa på Gasklockan
Vad tycker du om informationen på hemsidan? * Projektinformation, anslutningsinformation och aktuella händelser på gastrikevatten.se
Hur tycker du att informationen har varit i informationsboden? * Informationsboden på Engeltofta parkering, öppettider måndag 15-17.
Hur bedömer du den sammantagna informationen från projektet? * Din sammantagna åsikt om brevutskick, hemsidan, möten, nyhetsmail och informationsboden under projekttiden.
Lämna gärna övriga synpunkter på projekt VA Norrlandet
Vill du delta i utlottningen av fyra trisslotter? Svaren i enkäten kan inte kopplas samman med dina uppgifter. Vänligen ange namn och adress om du vill delta i utlottningen.