Gästrike Vatten startar en barnstyrelse


Vad är en barnstyrelse?
En grupp barn (max 10 st.) som träffas tillsammans med vuxna ledare från
Gästrike Vatten ungefär en gång i månaden, under ett års tid med start i oktober 2017.
Syftet med barnstyrelsen är att ta vara på barns tankar och idéer om hur vi ska bli bättre på att bry oss om vårt gemensamma vatten, i dag och i framtiden.
 
Barnen som deltar kommer att få:
  • lära sig om vattnets väg från naturen till kranen
  • ta fram idéer till våra studiebesök
  • inspirera andra till att göra bra val för miljön
  • träffa vuxna som jobbar med vatten
  • utföra experiment med vatten
  • vara med på öppet hus
  • göra en utflykt till ett science center

Vem får vara med?
Barn i åldern 8-12 år som bor i Gävle kommun och har mycket tankar och idéer om
hur vi kan inspirera andra till att göra bra val för miljön. Vi kommer att dokumentera barnstyrelsens träffar med fotografier, filmer och annan media som kommer att publiceras på vår webbplats och i informationsmaterial. Detta innebär att vårdnadshavare måste godkänna detta för att barnet ska kunna vara med. Om det behövs kommer att hjälpa till med hämtning och lämning vid skola eller fritids.

Hur gör jag för att få vara med?
De skriver ett brev eller spelar in en kort film där de berättar om sig själva och varför de vill vara med i barnstyrelsen. Ansökan skickas till oss på e-post: info@gastrikevatten.se. Skriv ”barnstyrelsen” i ämnesraden. Kom ihåg att skriva namn och kontaktuppgifter.
Om traditionell post används är adressen: Gästrike Vatten, Hamnleden 20, 806 41 GÄVLE. Sista dag för ansökan är 21 september, 2017. Har du frågor kontakta
Patricia Kingdon, 020-37 93 00.

Tack för att du bryr dig om vattnet!

Gästrike Vatten