Bakgrund

Det behövs mer mängd vatten och fler vattentäkter för att skapa en robust och säker dricksvattenförsörjning i regionen.
  • Reservvattentäkt saknas både för Älvkarleby och Gävle
  • Både Älvkarleby och Gävle växer och behöver därför mer vatten

Politiska beslut och uppdrag

Uppdrag från kommunfullmäktige i Älvkarleby och Gävle om fördjupad utredning och beslut om avsiktsförklaring gavs till Gästrike Vatten under sista kvartalet i 2015.


Dokument

Gemensamt möte med Älvkarleby och Gävle kommunstyrelser 2017-11-24: presentation (pdf)
Politiskt styrgruppsmöte 2017-09-29: protokoll (pdf)
Politiskt styrgruppsmöte 2017-06-13: protokoll (pdf)
Politiskt styrgruppsmöte 2017-03-22: protokoll (pdf)
Politiskt styrgruppsmöte 2016-10-27: protokoll (pdf)
Politiskt styrgruppsmöte 2016-08-22: protokoll (pdf)
Politiskt styrgruppsmöte 2016-03-23: protokoll (pdf), bilaga (pdf)

Beslut i kommunstyrelsen 2015-10-27 Länk till protokoll för kommunstyrelsen i Gävle kommun 
Beslut i kommunfullmäktige 2015-11-25 Länk till protokoll för kommunfullmäktige i Älvkarleby kommun
Beslutsunderlag 2015-10-07 Underlag aveende gemensam dricksvattenproduktion för Gävle och Älvkarleby kommun (pdf)
Sidan skapad 2016-05-10 16:14:01
Senast ändrad 2017-12-15 09:07:33