Att bo på vatten­skydds­område

Om du bor på ett vattenskyddsområde ska du vara försiktig med sånt som kan förorena vattentäkten!

Fordon och maskiner

  • Tvätta bilen på en biltvätt. Om du skulle tvätta den på gräsmattan kan du förorena grundvattnet och på asfalterad väg förorenar du ett vattendrag som exempelvis ett dike eller en bäck.
  • Om du byter olja eller glykol på bilen måste allt spill samlas upp i en behållare. Lämna det till en miljöstation för farligt avfall.
  • Lagra inte kemikalier, oljeprodukter, handelsgödsel, träskyddsbehandlat virke annat än i mindre mängder. Förvara det i ordentliga behållare så att inget riskerar att läcka ut. Det är bra att ha det under tak.
  • Traktorer och andra arbetsfordon ska ha uppsamlingskärl under för att fånga upp eventuellt olje- och bränslespill.
  • Vid en olycka som riskerar utsläpp ska du ringa 112. De hjälper dig akut.

Trädgården

  • Var sparsam med växtnäring. Se doseringen på förpackningen.
  • Undvik kemiska bekämpningsmedel. De innehåller kemikalier som kan förorena vattnet.

Bygga om

  • Du behöver tillstånd från kommunens miljö- och hälsa för att borra bergvärme.
  • När du ska gräva på din tomt: Det är helt ok att gräva exempelvis för en blomrabatt eller en grusgång. Men vill du göra större schaktarbeten som att dränera grunden, påla för ett garage eller bygga en pool behöver du tillstånd från kommunens miljö- och hälsa. Ring och fråga om du är osäker!

Verksamheter

För verksamheter gäller speciella regler för att skydda vattnet. De får till exempel inte ha upplag av gödsel eller snömassor från vägar. Det finns också restriktioner för hur man hanterar kemikalier och petroliumprodukter. Ta kontakt med din kommun för att få veta mer.

Mer information

Skyddsområden för vattenresurser är ett sätt att trygga framtidens dricksvatten. I ett skyddsområde gäller särskilda regler som minskar risken att något ska hända med vattnet. Föreskrifterna för vattenskyddsområde finns på din kommuns hemsida.
Sidan skapad 2015-05-05 10:29:52
Senast ändrad 2016-04-27 10:49:27