Arkiv för brev och bilder

Här kan du läsa brev och titta på bilder som vi visat på informationsmöten. 

A4-blad för att underlätta inför att du ska ansluta din fastighet
Alla våra produktblad och checklistor hittar du här

Brev
Inkoppling för vissa i höst, juni 2016
Information och inbjudan etapp 2, januari 2016
Steg för steg, illustration för din väg till kommunalt vatten och avlopp på Norrlandet
Brev planering inför anslutning våren 2016 etapp 2
Brev med inbjudan till informationsmöte 16 och 23 juni 2015
► Brev inbjudan till informationsmöte 10 februari 2015
Din fastighets förbindelsepunkt, november 2014
Förbindelsepunkt till din fastighet, februari 2014
Brev erbjudande om kundsamråd LTA etapp två,  april - maj 2014
Brev erbjudande om kundsamråd självfall etapp två, april - maj 2014
Brev inbjudan till info-möte boende i etapp två, mars - maj 2014
Brev Nu startar VA-utbyggnaden på Norrlandet, 20 mars 2014
Brev till etapp 1 Förbesiktning och vattenprov, januari 2014
Inbjudan öppet hus 7 september 2013
Inbjudan öppet hus 25 augusti 2012
Informationsbrev Norrlandet juni 2012

Bilder från informationsmöten
► Teoripass för etapp två februari 2016
Informationsmöte för etapp fyra juni 2015
Informationsmöte för etapp tre februari 2015
Informationsmöte för boende etapp två, maj 2014
Information om byggarbetsplats VA Norrlandet december 2013
Informationsmöten september 2013
Informationsmöte 25 september 2013
Informationsmöte 12 september 2013
Informationsmöte 10 september 2013

Annat
Förslag till VA-lösning Norrlandet
Information LTA
Sammanfattade VA-utredningar
Tidigare VA-utredningar (1) med bilagor
Tidigare VA-utredningar (2) med bilagor
Tidigare VA-utredningar (3) med bilagor
 
Nyhetsbrev NCC Etapp 2
Nyhetsbrev NCC vecka 16, 2016
Nyhetsbrev NCC vecka 14, 2016
Nyhetsbrev NCC vecka 12, 2016
► Nyhetsbrev NCC vecka 11, 2016
Nyhetsbrev NCC vecka 9, 2016
Nyhetsbrev NCC vecka 7, 2016
Extrameddelande NCC vecka 5, 2016
Nyhetsbrev NCC vecka 5, 2016
Nyhetsbrev NCC vecka 3, 2016
Nyhetsbrev NCC vecka 52, 2015
Nyhetsbrev NCC vecka 50, 2015
Sidan skapad 2015-03-19 15:53:10
Senast ändrad 2016-07-01 11:44:58