VA-anslutning på Norrlandet

Gästrike Vatten bygger ut VA-ledningar på Norrlandet fram till förbindelsepunkten vid fastighetsgränsen. Fastighetsägaren ansvarar för alla arbeten, installationer och framtida underhåll på sin fastighet, fram till förbindelsepunkten. 

Anläggingsfakturan har skickats ut

Anläggningsfakturan har gått fastighetsägare i Utvalnäs, Harkskär, Engeltofta, Gröndal och Storsand (etapp 3 och 4). Om du inte har fått fakturan eller om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på 020-37 93 00 eller info@gastrikevatten.se 
Läs våra faktablad om anslutning

Boka besiktning och inkoppling
Du bokar själv en tid för besiktning och installation på www.gastrikevatten.se/boka-tid. Vi öppnar ventilerna till vatten och avlopp direkt vid besiktning under förutsättning att ditt arbete är riktigt utfört.Fakturan ska vara betald i sin helhet innan din besiktningstid (även om förfallodatum inte har inträffat).Inkoppling för vissa i höst!

Hösten 2016 kan delar av etapp 3 och 4 ansluta sig.
Läs här vilka fastigheter som kan ansluta sig från 1 september
Etapp 3
Etapp 4

Vill du inte ansluta din fastighet även fast den finns med i listan behöver du inte göra något alls. Samtliga fastighetsägare inom etapp 3 och 4 kommer att ha möjlighet att ansluta sig från januari 2017. Du som inte har anslutit din fastighet i början av mars får din faktura i april 2017 och eventuell fastighetspumpstation blir utkörd under
vecka 11.


Läs hela utskicket här


Etapp 2

Alla i etapp 2 har möjlighet att ansluta sig från april 2016.
 

De första fastigheterna kan ansluta tidigast 2016

När förbindelsepunkten är upprättad ska fastighetsägaren betala en anläggningsavgift enligt gällande VA-taxa i Gävle kommun. Anläggningsavgiften är en engångskostnad som omfattar fastighetens andel av utbyggnaden av det kommunala vatten- och avloppsnätet. Avgiften baseras på vilka vattentjänster som ska anslutas: vatten, avlopp eller båda, samt fastighetens yta och hur många byggnader som finns. Det innebär att kostnaden varierar mellan olika fastigheter.
Läs mer om anläggningsavgift.

Alla fastighetsägare inom verksamhetsområdet är skyldiga att ansluta sig till det kommunala vatten- och avloppsnätet, alternativt bara avlopp beroende på det egna dricksvattnets kvalitet. Fastighetsägare som önskar behålla befintlig försörjning för dricksvatten måste ansöka om detta till Gästrike Vatten.
Läs mer om anslutning till kommunalt VA.


 
Sidan skapad 2014-04-03 11:34:30
Senast ändrad 2017-04-10 12:52:32