Pågående projekt i Älvkarleby kommun

Gästrike Vatten är ständig utveckling för att långsiktigt trygga en god dricksvattenförsörjning och en miljöanpassad avloppshantering. Därför bygger vi nytt, byter ut till ny teknik och om det är möjligt så lagar vi gammalt. Här ser du exempel på var vi är aktiva just nu.
 


Ekgatan, Skutskär

I mitten av oktober 2018 startar ett arbete med att lägga 170 meter ny VA-ledning på Ekgatan. Arbetet beräknas vara klart 31 december 2018. Det blir begränsad framkomlighet under tiden som arbetet pågår. Ledningarna byts på grund av problem med avloppsstopp under en längre tid.

Färjevägen , Skutskär

I mitten av oktober 2018 startar ett arbete med att lägga 50 meter nya VA-ledning på Färjevägen. Arbetet beräknas vara klart 31 december 2018. För att avhjälpa de problem som har varit under lång tid läggs en del av spilledningen om och leds om till pumpstationen vid hängbron.Det blir begränsad framkomlighet under tiden som arbetet pågår.
 
Sidan skapad 2015-05-06 14:54:39
Senast ändrad 2018-10-11 15:23:06