Pågående projekt i Älvkarleby kommun

Gästrike Vatten är ständig utveckling för att långsiktigt trygga en god dricksvattenförsörjning och en miljöanpassad avloppshantering. Därför bygger vi nytt, byter ut till ny teknik och om det är möjligt så lagar vi gammalt. Här ser du exempel på var vi är aktiva just nu.
 

Tallmon, Skutskär

Vi lägger om vattenledningen till Tallmons Äldreboende. Arbetet utförs i april - maj 2017 av Furuviks Grävtjänst.

Asfaltering på Solvändan

Vecka 23 börjar vi med återställningsarbete och asfaltering på Solvändan. Arbetet utförs av Markax.


Gårdskärsvägen, Gårdskär (länk)

Under 2016 bytte vi VA-ledningar på Solvändan i Gårdskär. Nu fortsätter arbetet med att byta VA-ledningar 2017. Arbetet kommer att pågå från mitten på maj till november. Arbetet delas upp i två etapper. Det är ett förebyggande arbete, ledningarrna är gamla och behöver bytas ut.
 
Sidan skapad 2015-05-06 14:54:39
Senast ändrad 2017-05-12 12:05:26