Aktuellt om VA-Norrlandet

 
Här hittar du det senaste om Norrlandet 

Enkät undersökningen är avslutad och här kan du se resultatet och läsa vad dina grannar tycker. Vi har också dragit en vinnare i utlottningen av trisslotter. Vinnaren har fått sina lotter med posten. Tack till alla som har besvarat enkäten.

Läs vad dina grannars åsikter - Hela sammanställningen finns här

Tack för att du hjälper oss att bli bättre!


 
Det finns besiktningstider redan nästa vecka – boka här
 

 
Koordinera ditt arbete!
Tänk på att koordinera ditt arbete och besiktningstid. Prata ihop dig med din entreprenör i ett tidigt skede om när det är lämpligt att besikta. Boka besiktningstid i god tid!

Hälften av alla fastigheter är anslutna
Nu är hälften av alla 850 fastigheter anslutna till kommunalt vatten och avlopp.
Viktig information vid besiktning
Fastighetspumpstationen ska vara oanvänd vid besiktningstillfället. Vi kommer inte att utföra besiktning om det är spillvatten i tanken. Fastighetsägaren ombesörjer beställning och kostnader för spolbil om tanken är använd vid besiktningstillfället.
Alla fastighetspumpstationer är levererade!
Hör av dig om du inte har fått din fastighetspumpstationen. hemkörd till din tomt. Pumpstationen kan ligga kvar ute tills du gräver ned den, men det är bra om du tar in kartongen med eldelar.
Dags att ansöka om att behålla enskilt vatten
Du som har för avsikt att behålla enskilt vatten ska ansöka om detta innan anläggningsfakturan skickas ut (i början av april). Information och ansökningsblankett hittar du här.

Ersättning om onyttigbliven avloppsanläggning
Du som har en avloppsanläggning som är nyare än 10 år kan få ersättning när den inte längre används. Ansökan görs efter att du har kopplat in kommunalt avlopp. Information och ansökningsblankett finns här.


Du är alltid välkommen in till oss på Hamnleden 20 eller ring oss på 020-37 93 00 om du har frågor. Öppettider i kundtjänst: vardagar klockan 9-12 och 13-15.
Anläggningsavgiften höjdes med index 1 januari 2017
Höjningen av anläggningstaxan från 2017-01-01 är beräknat utifrån indextalet från september 2016 (316,91).
Det innebär en höjning på cirka 0,9 %. ) Läs mer här »Besiktning

Vi förstärker vår organisation med två besiktningstekniker. Det är Mattias och Nicklas som du träffar vid din besiktning och installation. De svarar också på dina praktiska frågor i informationsboden på måndagar mellan 15-17.Bara Gästrike Vatten får koppla in

Det är bara Gästrike Vatten som får koppla på vatten och öppna avloppet till det kommunala ledningsnätet. Det riskerar annars att bli fel och kostsamt!
Du inte får röra ledningar, brunnar eller ventiler vid fastighetsgränsen. Du kan bli skyldig till skadestånd om du stör entreprenörens färdigställande eller orsakar annan skada på det allmänna VA-nätet.
Prenumerera på e-postnyheter

Gästrike Vatten skickar nyheter via e-post några gånger per år. Vill du prenumerera? Skicka namn, adress, fastighetsbeteckning och e-postadress till info@gastrikevatten.se. Skriv Norrlandet  i ämnesraden på ditt mejl.

Sidan skapad 2013-12-27 14:49:13
Senast ändrad 2018-03-02 14:12:08