Nya ledningar på ValbogatanGästrike vatten lägger nya vatten- och avloppsledningar längs Valbogatan. Det är ett omfattande ledningsarbete som påverkar många människor och verksamheter. Arbetet kommer att pågå från april till och med november 2017. Cirka 2.700 m nya ledningar ersätter befintliga ledningar.
Entreprenören har semester vecka 28-31, då kommer inget arbete att utföras.

Vill du få SMS när vi stänger av vattnet?
Registrera ditt nummer här.


Så påverkas du

Arbetet kommer att utföras på vardagar klockan 06.30–16.00.
Ledningarna byts kvarter för kvarter för att arbetet ska vara så effektivt som möjligt och för att minimera störningar i området. Entreprenör: Markax

Trafikstörningar
Trafik längs Valbogatan och närliggande gator påverkas och dirigeras om allt eftersom arbetet fortskrider. Omledningen kommer att påverka såväl lokal-, fordons-, cykel- som gångtrafik. Framkomligheten i området kommer att vara begränsad. Vi ber dig att ha tålamod.

Tidplan - klart i november 2017

Arbetet genomförs i sex etapper och beräknas bli klart i slutet av november 2017.
Tidplanen är preliminär och kan ändras.
Etapp 1: Valbogatan - Norra Köpmangatan till Norra Kungsgatan - klar
  
Startdatum: 3 april
Färdigt: 15 maj
Etapp 2: Valbogatan - Norra Kungsgatan (länk till karta) - klar
Startdatum: 15 maj
Färdigt: 15 juni 9 juni
Etapp 3: Valbogatan - Norra Kungsgatan till Norra Skeppargatan (länk till karta)
Norra Kungsgatan är öppen för trafik i nordlig och sydlig riktning. 
Kansligränd - öppnar för trafik vecka 28
Norrtullsgatan  - öppnar för trafik vecka 28
Norra Slottsgatan - stängd för trafik från Valbogatan

Vecka 28-31 leder vi om trafiken på Valbogatan mellan Norrtullsgatan och Norra Skeppargatan.
Följ orange skyltning!

Besökare till Nynäshallen hänvisas att ta Norra Skeppargatan. Följ orange skyltning. 
Startdatum: 7 juni
Färdigt: 11 augusti
Etapp 4: Valbogatan - Norra Skeppargatan till Skomakargatan (länk till karta)
Valbogatan kommer att vara avstängd under tiden som arbetet pågår.
Besökare till Nynäshallen hänvisas via Norrtullsgatan. Kaplansgatan är stängd för genomfart. Följ orange skyltning.
Startdatum: 14 augusti
Färdigt: 23 oktober
Etapp 5: Valbogatan - Skomakargatan till Engelbrektsgatan (länk till karta)
Valbogatan kommer att vara avstängd under tiden som arbetet pågår. Personalparkeringarna på Borgarskolan nås via Brändströmsgatan. Följ orange skyltning.
Startdatum: 24 oktober
Färdigt: 15 november
Etapp 6: Anslutningar längs Valbogatan på södra sidan (länk till karta)
Inkopplingar av ledningar och brunnar på Valbogatan. Vattnet kan stängas av kortare stunder. Vi skickar SMS i så fall.Registrera ditt nummer här.
Startdatum:
Färdigt: 30 november
Arbetet beräknas vara klart i slutet av novmber 2017. Varje etapp asfalteras direkt med ett s.k ag-lager. Ett topplager med asfalt läggs längs hela Valbogatan under våren 2018.

Byggarbetsplats

När vi gräver blir det en byggarbetsplats med buller, damm och trafikstörningar. Vi spärrar alltid av med staket, för din och vår säkerhet. Hjälp oss genom att respektera avstängningarna. Prata med dina barn om att de ska vara försiktiga när de vistas i området.

Vi kontaktar alltid räddningstjänsten, ambulansen och Gästrike Återvinnare m. fl. för att tala om vart, när och hur vi spärrar av gator så de kan planera eventuella utryckningar och tömningar. Ibland kommer räddningstjänsten ut på plats för att planera tillsammans med oss.

Inför och under ett grävarbete så har vi en dialog med markägare gällande de lov och tillstånd som vi behöver ha. Det kan vara till exempel för att använda en gång- och cykelväg för biltrafik, tillfälligt bygglov för en skylt och tillstånd för att lägga upp grus och jord.

Varför genomför vi arbetet?

Gästrike Vatten arbetar ständigt med att trygga leveransen av vatten och avlopp. Arbetet på Valbogatan genomförs för att ledningarna är gamla och behöver bytas ut samt anpassas för att Gävle växer.
Vi har även ett förändrat klimat att ta hänsyn till, vilket innebär att våra ledningar måste anpassas för att klara av större mängder regn- och smältvatten i våra dagvattenledningar.

Har du frågor?

Magnus Hillström
Byggledare, Gästrike Vatten
Tel: 026-17 51 12
Kundservice 020-37 93 00
E-post: info@gastrikevatten.se

Arkiv med brev och material

Information till boende 3 april
Anslag till trapphus
Information till näringsverksamheter
Presentation på informationsmöte 20 och 23 februari, 2017


Sidan skapad 2017-02-06 10:34:44
Senast ändrad 2017-06-27 11:45:01