Driftinformation

Starttid Område Kommun Beräknas klart
2014-09-15 16:26 Rotskärsvägen, Idrottsvägen och Nyhamnsvägen i Skutskär Älvkarleby

Beskrivning:

Förnyelse av VA-ledningar under september - oktober

Gästrike Vatten renoverar mindre delar av VA-ledningen på Rotskärsvägen, Idrottsvägen och Nyhamnsvägen i Skutskär, Älvkarleby.
Under arbetets gång kommer delar av gator stängas av och framkomligheten blir då begränsad. 

Har du frågor kontaktar du byggledaren Roy Pettersson på 070-395 00 34.