Driftinformation

Starttid Område Kommun Beräknas klart
2014-09-10 16:21 Plöjarvägen i Hille Gävle 2014-10-31 00:00

Beskrivning:

Förnyelse av VA-ledningar under september - oktober

Gästrike Vatten renoverar VA-ledningar på Plöjarvägen i Hille, Gävle.
Arbetet kommer att utföras av Markbyggarna.

Under arbetets gång kommer delar av gator stängas av och framkomligheten blir då begränsad. 

Har du frågor kontaktar du byggledaren Roy Pettersson på 070-395 00 34.