Driftinformation

Starttid Område Kommun Beräknas klart
2014-07-23 11:06 Bomhus Gävle

Beskrivning:

Dagvatteninventering i Bomhus vecka 33-37

På uppdrag av Gävle Vatten utför entreprenören Pollex AB en inventering av dagvattenanslutningar under vecka 33-37. Detta görs för att öka effektiviteten i dagvattennätet, så att det kan ta emot stora mängder regnvatten.

Pollex AB kommer att kontrollera fastigheternas anslutningar till kommunens ledningar. En del i inventeringen innebär att man för in rök i ledningsnätet utanför husen. Röken är helt ofarlig.

Vid inventeringen kommer entreprenören eventuellt att behöva beträda tomtmark. Berörda fastighetsägare har fått information hemskickat.
 
Berörda fastigheter:
 • Myrkantsvägen
 • Nyhemsstigen
 • Bergshemsgatan
 • Kvisttorpsbacken
 • Stabbläggargatan
 • Klamparegatan
 • Takargatan
 • Solstigen
 • Stjänrstigen
 • Gunnars väg
 • Norra Nyvallsvägen
 • Vintergatan
 • Östra Strålgatan
 • Siriusgatan
 • Depkens väg
 • Stellagatan
 • Polgatan
 • Kastsjöstigen
 • Bäckvägen
 • Per Månsvägen
Vi ber berörda fastigheter att:
 • Spola vatten i alla vattenlås som finns i fastigheten, till exempel i badrum, pannrum, källare och garage
 • Om möjligt, frilägga de spolbrunnar/uppsamlingsbrunnar som finns på tomten. Spolbrunnar kan finnas synliga på tomten alternativt under marken. Pollex AB kommer att rensa alla frilagda brunnar. De brunnar som inte är frilagda kan vi tyvärr inte rensa.
Tack för ditt tålamod under arbetets gång!
 
Kontakt
Kundtjänst telefon 020-37 93 00
Pollex AB, Jonas Dahlström, telefon 0705-98 42 29, Thomas Landgren, telefon 0705-98 30 77