Driftinformation

Starttid Område Kommun Beräknas klart
2014-06-23 00:00 Timmermansgatan Gävle 2014-08-31 00:00

Beskrivning:

Förnyelse av VA-ledningar under perioden 2014-06-23 - 2014-08-31

Gästrike Vatten kommer att renovera VA-ledningar på Timmermansgatan.
Arbetet kommer att utföras genom Markbyggarna.

Under arbetets genomförande kan vissa delar av gator komma att stängas av,
varvid framkomligheten blir begränsad. 
Ytterligare frågor besvaras av byggledaren.

Byggledare: Roy Pettersson, tfn 070-395 00 34