Driftinformation

Starttid Område Kommun Beräknas klart
2014-04-15 00:00 Norrsundet Gävle 2014-10-31 00:00

Beskrivning:

Inmätning av brunnar och ventiler

Under våren och sommaren kommer Hoforshus på uppdrag av Gävle Vatten AB att mäta in befintliga brunnar och ventiler för vatten och avlopp i Norrsundet. Det berörda området visas i kartan här.

Avsikten är att uppdatera ledningsnätskartan. Det innebär att de kommer att behöva beträda tomtmark på vissa ställen. All personal bär arbetskläder och legitimation.
 
För frågor kontakta
Projektledare Camilla Nöjd, Gästrike Vatten, 026-175133