Fastighetsägare i Sälgsjön börjar koppla in kommunalt VA

Gästrike Vatten har precis avslutat utbyggnaden av områdesledningar för kommunalt VA
i Sälgsjön. I april kan fastighetsägarna i Sälgsjön börja koppla in kommunalt VA.


Gästrike Vatten bjöd in till informationsmöten om de arbeten som fastighetsägarna ska genomföra
för att kunna koppla in vatten och avlopp. Det var ett femtiotal (av 120 stycken) fastighetsägare som
kom och lyssnade och ställde frågor.
 
Gästrike Vatten har utfört projektet på uppdrag av Gävle kommun för att förbättra miljön i Sälgsjön.
Sälgsjön är en idyllisk by som ligger efter väg 509 mot Hedesunda. Byn är en gammal fäbodvall som bönderna i Valbo använde som rekreation på somrarna. Många har valt att bosätta sig permanent i
Sälgsjön de senaste åren och det medför högre krav på att vatten- och avloppssystemet ska fungera
bra. Kommunalt VA ger Sälgsjön en robust leverans av gott, friskt vatten och en effektiv rening av
spillvatten – och det är bra för miljön!
Nyheter
2019-03-20
Otillräcklig vattenförsörjning skapar problem för orter i Uppsala län som vill växa. Tanken är att utnyttja befintliga vattenresurser oavsett kommungränser, för att säkra vattenleveranser och fördela kostnader. 
Läs mer
2019-03-18
Den internationella Världsvattendagen infaller 22 mars. Passa på att Kranmärka ditt företag/organisation!
Läs mer
2019-02-28
Grundvattennivåerna är låga i Gävle, Ockelbo och Östhammars kommuner.
Vi har fortsatt låga grundvattennivåer och uppmanar boende med kommunalt vatten att vara vattensmart! I Gävle, Ockelbo och Östhammar har vi övergått till ett så kallat "gult läge", vilket innebär att det finns risk för vattenbrist framöver.
Läs mer
2019-02-22
Gästrike Vatten har precis avslutat utbyggnaden av områdesledningar för kommunalt VA i Sälgsjön. I april kan fastighetsägarna i Sälgsjön börja koppla in kommunalt VA.
Läs mer