Årets praohandledare korad

Vid den årliga träffen för handledare i nätverket Samverkan Utbildning-Arbetsliv i Gävle kommun lottas bland annat Årets bästa handledare. I år gick den ärofulla titeln till Jesper Jansson, automationsingenjör på Gästrike Vatten.

På Gästrike Vatten tar vi emot fyra prao-elever per år - två personer på vårterminen och två på höstterminen fördelade lika på Sätraverket (vattenverket) och Duvbacken (reningsverket). 
Det är närmare 15 handledare totalt som tar hand om praoeleverna för att göra deras praotid så intressant och lärorik som möjligt.
 
Praoplatser hjälper elever välja utbildning
Samverkan Utbildning-Arbetsliv (SSA-enheten) är den enhet på Gävle Kommun som samordnar praoplatser på företag för samtliga elever i Gävles grundskolor.
 
Praoplatserna ska underlätta elevernas studie- och yrkesval och även bidra till ökad kontakt mellan generationerna. Det är också lättare för eleverna att sätta ämnesstudierna i ett perspektiv när de på en praoplats får användning av sina kunskaper.

Ärofull titel
Inför varje jul bjuder SSA-enheten in samtliga handledare till julfrukost på Konserthuset i Gävle.
Vid träffen lottas fina titlar ut  och för andra året i rad har en handledare på Gästrike Vatten fått pris för Årets bästa handledare. I år var det Jesper Jansson, automationsingenjör på Underhåll, El & Automation som kammade hem den ärorika titeln. År 2017 gick titeln till Jonatan Sälg, GIS-tekniker på Teknik och Utveckling.
 
Under vårterminen 2019 kommer Gästrike Vatten att ta emot praoelever under vecka 8 på Duvbackens avloppsreningsverk och under vecka 14 på Sätraverket.
Nyheten skapad 2018-12-19 14:29:27
Senast ändrad 2019-03-20 11:34:13
Nyheter
2019-03-20
Otillräcklig vattenförsörjning skapar problem för orter i Uppsala län som vill växa. Tanken är att utnyttja befintliga vattenresurser oavsett kommungränser, för att säkra vattenleveranser och fördela kostnader. 
Läs mer
2019-03-18
Den internationella Världsvattendagen infaller 22 mars. Passa på att Kranmärka ditt företag/organisation!
Läs mer
2019-02-28
Grundvattennivåerna är låga i Gävle, Ockelbo och Östhammars kommuner.
Vi har fortsatt låga grundvattennivåer och uppmanar boende med kommunalt vatten att vara vattensmart! I Gävle, Ockelbo och Östhammar har vi övergått till ett så kallat "gult läge", vilket innebär att det finns risk för vattenbrist framöver.
Läs mer
2019-02-22
Gästrike Vatten har precis avslutat utbyggnaden av områdesledningar för kommunalt VA i Sälgsjön. I april kan fastighetsägarna i Sälgsjön börja koppla in kommunalt VA.
Läs mer