Inte bara dricksvatten – även möjligheter att skapa hållbar tillväxt

Ett nytt vattenverk för 90 000 personer ska byggas under kommande år! Den stora investeringen innebär så mycket mer än bara pumpar och rör, den skapar även förutsättningar för en hållbar tillväxt i vår region. Kan vi genom samarbete också skapa mervärden genom att bidra till utvecklingen av smarta och hållbara städer, digitaliseringsmöjligheter, samordna med annan teknisk infrastruktur och bidra till regionens besöksnäring och kompetensförsörjning? 

Genom transparens och dialog vill vi ge fler intressenter möjlighet att påverka, se möjligheterna och förbättra slutresultatet av projektet med ett nytt vattenverk. Tillsammans kan vi skapa möjligheter att tillföra värden till regionen genom unika lösningar och händelser som är långsiktigt hållbara.
 
Därför bjöd vi in till en workshop. Den 14 december träffades representanter från näringsliv, forskning, branschorganisationer samt stat och kommuner för att utbyta idéer, kunskap och goda exempel.
 
Syftet är att ta fram ett dokument som med stöd av deltagarnas idéer bidrar till ett projekt och lösning som inte bara uppfyller våra behov idag utan även samhällets behov i framtiden.
Vi vill också undersöka om vi tillsammans kan skapa möjlighet att tillföra värden till regionen genom unika lösningar och händelser som är långsiktigt hållbara.
Genom att flera aktörer samverkar har vi möjlighet att skapa mångfald och bredd som gör avtryck för framtiden.
 
Synligt eller osynligt
Under dagen pratade vi om vad projektet ska leverera. Vill vi nyttja projektet för att synliggöra dricksvattnet i samhället eller ska vi fortsätta att verka i det tysta? Behöver det ena utesluta det andra?
Idag är det väldigt sällan avbrott i vattenleveransen, men ibland händer det. Hur stora störningar är då acceptabla och för vilka, tänker vi lika eller olika för en vårdcentral, en mindre industri och ett sjukhus? Vad för samhälle är det vi vill bygga?

Många spännande tankar och idéer diskuterades men framförallt var deltagarna eniga om att vi skapat en mötesplats och arena för att utbyta idéer och startat upp ett arbete som kommer att fortsätta.
 
Det här mötet är en början för att öka möjligheterna till bra och långsiktiga beslut. Är även du och din organisation intresserade av att delta? Kontakta oss, under 2019 fortsätter vi.
 
Läs mer om projektet här »

 
Nyheten skapad 2018-12-17 07:19:21
Senast ändrad 2019-03-20 11:33:53
Nyheter
2019-03-20
Otillräcklig vattenförsörjning skapar problem för orter i Uppsala län som vill växa. Tanken är att utnyttja befintliga vattenresurser oavsett kommungränser, för att säkra vattenleveranser och fördela kostnader. 
Läs mer
2019-03-18
Den internationella Världsvattendagen infaller 22 mars. Passa på att Kranmärka ditt företag/organisation!
Läs mer
2019-02-28
Grundvattennivåerna är låga i Gävle, Ockelbo och Östhammars kommuner.
Vi har fortsatt låga grundvattennivåer och uppmanar boende med kommunalt vatten att vara vattensmart! I Gävle, Ockelbo och Östhammar har vi övergått till ett så kallat "gult läge", vilket innebär att det finns risk för vattenbrist framöver.
Läs mer
2019-02-22
Gästrike Vatten har precis avslutat utbyggnaden av områdesledningar för kommunalt VA i Sälgsjön. I april kan fastighetsägarna i Sälgsjön börja koppla in kommunalt VA.
Läs mer