Inte bara dricksvatten – även möjligheter att skapa hållbar tillväxt

Ett nytt vattenverk för 90 000 personer ska byggas under kommande år! Den stora investeringen innebär så mycket mer än bara pumpar och rör, den skapar även förutsättningar för en hållbar tillväxt i vår region. Kan vi genom samarbete också skapa mervärden genom att bidra till utvecklingen av smarta och hållbara städer, digitaliseringsmöjligheter, samordna med annan teknisk infrastruktur och bidra till regionens besöksnäring och kompetensförsörjning? 

Genom transparens och dialog vill vi ge fler intressenter möjlighet att påverka, se möjligheterna och förbättra slutresultatet av projektet med ett nytt vattenverk. Tillsammans kan vi skapa möjligheter att tillföra värden till regionen genom unika lösningar och händelser som är långsiktigt hållbara.
 
Därför bjöd vi in till en workshop. Den 14 december träffades representanter från näringsliv, forskning, branschorganisationer samt stat och kommuner för att utbyta idéer, kunskap och goda exempel.
 
Syftet är att ta fram ett dokument som med stöd av deltagarnas idéer bidrar till ett projekt och lösning som inte bara uppfyller våra behov idag utan även samhällets behov i framtiden.
Vi vill också undersöka om vi tillsammans kan skapa möjlighet att tillföra värden till regionen genom unika lösningar och händelser som är långsiktigt hållbara.
Genom att flera aktörer samverkar har vi möjlighet att skapa mångfald och bredd som gör avtryck för framtiden.
 
Synligt eller osynligt
Under dagen pratade vi om vad projektet ska leverera. Vill vi nyttja projektet för att synliggöra dricksvattnet i samhället eller ska vi fortsätta att verka i det tysta? Behöver det ena utesluta det andra?
Idag är det väldigt sällan avbrott i vattenleveransen, men ibland händer det. Hur stora störningar är då acceptabla och för vilka, tänker vi lika eller olika för en vårdcentral, en mindre industri och ett sjukhus? Vad för samhälle är det vi vill bygga?

Många spännande tankar och idéer diskuterades men framförallt var deltagarna eniga om att vi skapat en mötesplats och arena för att utbyta idéer och startat upp ett arbete som kommer att fortsätta.
 
Det här mötet är en början för att öka möjligheterna till bra och långsiktiga beslut. Är även du och din organisation intresserade av att delta? Kontakta oss, under 2019 fortsätter vi.
 
Läs mer om projektet här »

 
Nyheten skapad 2018-12-17 07:19:21
Senast ändrad 2018-12-17 08:24:48
Nyheter
2018-12-20
Vid den årliga träffen för handledare i nätverket Samverkan Utbildning-Arbetsliv i Gävle kommun lottas bland annat Årets bästa handledare. I år gick den ärorika titeln till Jesper Jansson, automationsingenjör på Gästrike Vatten.
Läs mer
2018-12-17
Ett nytt vattenverk för 90 000 personer ska byggas under kommande år! Den stora investeringen innebär så mycket mer än bara pumpar och rör. Kan vi genom samarbete också skapa mervärden genom att bidra till utvecklingen av en hållbar tillväxt i vår region?
Läs mer
2018-12-14
Kranmärkning är ett naturligt steg i WSP Gävles hållbarhetsarbete.
Läs mer
2018-12-13

Begränsad nederbörd under hösten medför risk för vattenförsörjningen till våra kunder.

Läs mer
2018-12-12
Vi vill informera våra kunder och andra fastighetsägare om att det förekommer att personer som utger sig för att komma från Gästrike Vatten men som inte är vår personal, tar kontakt och vill komma in i fastigheten.
Läs mer
2018-12-10
Stängt den 11 december
På grund av utbildning har Gästrike Vatten stängt den 11 december. Välkommen åter på onsdag den 12 december!
2018-12-06
Under ett år har vår barnstyrelse träffats regelbundet. Onsdag den 5 december tackade vi av de deltagnade barnen med en välförtjänst fest.
 
Läs mer
2018-12-03
VA-entreprenaden i Sälgsjön blev klar i tid och inom budget. Entreprenaden slutbesiktas i mitten av december.
Läs mer
2018-11-30
De nationella uppropet syftar till att ge företag inom VA-branschen verktyg för att öka mångfalden i den egna verksamheten.
Läs mer
2018-11-28
För att säkerställa så god kvalitet som möjligt på dricksvattnet i Gimo utökar vi processtegen på vattenverket.
Läs mer