Vi gratulerar WSP Gävle AB till deras Kranmärkning!

Kranmärkning är ett naturligt steg i WSP Gävles hållbarhetsarbete.
Häromdagen hade vi nöjet att besöka WSP Gävle på deras veckomöte för personalen. Temat för dagen var Hållbarhet och i koncernens arbete med Hållbarhet var det också en självklarhet att Kranmärka kontoret och verksamheten.

- Vi jobbar mycket med hållbarhet i våra uppdrag, berättar David Harrysson, avdelningschef Samhällsbyggnad, WSP Gävle. Att kranmärka vår verksamhet är ett bra steg i rätt riktning. Nu ska vi se till att hela kontoret lever upp till kraven för kranmärkning. Det känns inte svårt eftersom hållbarhet är så viktigt för oss.


Jessica Zetterholm och Lena Säfström, Gästrike Vatten, uppvaktade Maria Brogren och David Harrysson, WSP Gävle, och överräckte ett diplom som bevis på företagets Kranmärkning..

Omfattande hållbarhetsarbete
Koncernens chef för Hållbarhet & Innovation, Maria Brogren, presenterade det arbete som görs på WSP inom hållbarhet. WSP jobbar med ett flertal av de globala målen – bland annat resor och transporter där företaget verkar för resfria möten och för att åka kollektivt eller cykla framför bil och flyg. Vad gäller vatten så kan företaget – förutom att själva bara dricka kranvatten – också jobba med minskade utsläpp till vatten hos kunderna.

Vi har ett verktyg som vi kallar Hållbarhetsscanning, säger Maria Brogren. Med hjälp av det checkar vi hela tiden av mot de globala målen hur vi lyckas i vårt arbete med hållbarhet. Vi ska jobbar med åtgärder, krav och att skapa förutsättningar för hållbarhet i det vi gör. Vi stämmer av i hela kedjan, från anbudsskedet till utvärdering. All personal får utbildning, vi har tematräffar och ett internt nätverk där vi diskuterar hållbarhet, avslutar Maria.

Grattis än en gång till Kranmärkningen, säger vi på Gästrike Vatten!

Nationell märkning
Kranmärkt är en nationell hållbarhetsmärkning av verksamheter som endast använder sig av kranvatten. Det betyder att arbetsplatsen, möten och externa konferenser eller utbildningar är fria från flaskvatten. Organisationer och företag har mycket att vinna på att välja kranvatten istället för buteljerat vatten eller andra buteljerade drycker. Flaskvatten är 200 gånger dyrare per liter, jämfört med kranvatten. Det är alltså både en ekonomisk och en miljömässig vinst att välja kranvatten.

Vill du också kranmärka ditt företag? Eller din organisation eller ditt event?
Läs mer och kontakta oss idag!
Nyheten skapad 2018-12-14 13:40:02
Senast ändrad 2019-03-11 09:06:00
Nyheter
2019-03-20
Otillräcklig vattenförsörjning skapar problem för orter i Uppsala län som vill växa. Tanken är att utnyttja befintliga vattenresurser oavsett kommungränser, för att säkra vattenleveranser och fördela kostnader. 
Läs mer
2019-03-18
Den internationella Världsvattendagen infaller 22 mars. Passa på att Kranmärka ditt företag/organisation!
Läs mer
2019-02-28
Grundvattennivåerna är låga i Gävle, Ockelbo och Östhammars kommuner.
Vi har fortsatt låga grundvattennivåer och uppmanar boende med kommunalt vatten att vara vattensmart! I Gävle, Ockelbo och Östhammar har vi övergått till ett så kallat "gult läge", vilket innebär att det finns risk för vattenbrist framöver.
Läs mer
2019-02-22
Gästrike Vatten har precis avslutat utbyggnaden av områdesledningar för kommunalt VA i Sälgsjön. I april kan fastighetsägarna i Sälgsjön börja koppla in kommunalt VA.
Läs mer