Fortfarande lågt grundvatten i Östhammars kommun

Begränsad nederbörd under hösten medför risk för vattenförsörjningen till våra kunder.

Normalt under hösten sker en påfyllning av grundvatten genom att vi får en hel del nederbörd.
I år har inte den förväntade påfyllningen startat ännu i Östhammars kommun.
Detta medför att grundvattennivåerna är fortsatt låga i hela kommunen.

Därför vill vi uppmana våra kunder i Östhammar att vara sparsamma med användningen av dricksvattnet tills vidare. Vi följer läget noggrant och kommer att informera vidare vid behov.
Nyheten skapad 2018-12-13 11:05:16
Senast ändrad 2019-03-11 09:05:51
Nyheter
2019-03-20
Otillräcklig vattenförsörjning skapar problem för orter i Uppsala län som vill växa. Tanken är att utnyttja befintliga vattenresurser oavsett kommungränser, för att säkra vattenleveranser och fördela kostnader. 
Läs mer
2019-03-18
Den internationella Världsvattendagen infaller 22 mars. Passa på att Kranmärka ditt företag/organisation!
Läs mer
2019-02-28
Grundvattennivåerna är låga i Gävle, Ockelbo och Östhammars kommuner.
Vi har fortsatt låga grundvattennivåer och uppmanar boende med kommunalt vatten att vara vattensmart! I Gävle, Ockelbo och Östhammar har vi övergått till ett så kallat "gult läge", vilket innebär att det finns risk för vattenbrist framöver.
Läs mer
2019-02-22
Gästrike Vatten har precis avslutat utbyggnaden av områdesledningar för kommunalt VA i Sälgsjön. I april kan fastighetsägarna i Sälgsjön börja koppla in kommunalt VA.
Läs mer