Avtackning av Gästrike Vattens barnstyrelse

Under ett år har vår barnstyrelse träffats regelbundet. Onsdagen den 5 december tackade vi av de deltagande barnen med en välförtjänt fest
Gästrike Vatten beslutade om att starta upp en barnstyrelse under hösten 2017.
- Syftet med barnstyrelsen är att ta vara på barns tankar och åsikter om hur vi ska bli bättre på att bry oss om vårt gemensamma vatten och att göra barn delaktiga i framtagandet av Gästrike Vattens pedagogiska strategi och metoder, berättar Patricia Kingdon, kommunikatör/pedagog som ansvarat för arbetet med barnstyrelsen.


Gästrike Vattens barnstyrelse tillsammans med Patricia Kingdon, kommunikatör/pedagog och Suzanne Axelsson, pedagogisk konsult.

Filosofiska samtal, experiment och medbestämmande
I barnstyrelsen ingår tio barn från olika skolor i Gävle kommun som har träffats ungefär en gång i månaden under ett års tid.

Barnstyrelsen har haft filosofiska samtal, deltagit i event, skapat och experimenterat, genomfört olika uppdrag och gjort utflykter samt medverkat i beslut.

Exempel på aktiviteter som barnen gjort:
  • Lärt sig om vattnets väg från naturen till kranen
  • Lärt sig hur reningsverk och vattenreningsprocessen fungerar
  • Utfört experiment med vatten
  • Besökt Uppsala vattens science center
  • Deltagit i Gävles miljögala 2018 och i 50-årsfirandet av Duvbackens avloppsreningsverk


Barnstyrelsen tackades av med tårta och diplom.

Film, tårta och diplom
Barnens tackades för sitt engagemang och deltagande i barnstyrelsen av Gästrike Vattens VD Lena Blad. Därefter fick alla barn diplom av Ola Nilsson, ordförande i Gästrike Vatten.

På avtackningen deltog även ett tjugotal andra personer som arbetar för att öka barn och ungas delaktighet och påverkan i samhället. Besökarna fick se en film om barnstyrelsens arbete som blev mycket uppskattad. (Se filmen via länken nedan!) Därefter bjöds på tårta och saft till barnstyrelsen och deras familjer.

Vi frågade barnen om vad som behövs för att driva en barnstyrelse.
- Barn och vuxna som tror på barn, sade Ville Larsson och Vincent Axnander bestämt.

- Vi är stolta och tacksamma över barnens engagemang och kreativitet, säger Patricia Kingdon. Barnen har bestämt att det ska roligt att lära om vatten och har själva skapat en lek där man får följa hur reningen av avloppsvatten går till. Leken kommer att spridas i våra kommuner och kan användas i skolorna för att lära andra barn om vatten och dess betydelse för människor och miljö.

Se filmen om Barnstyrelsen »
Presentation om Barnstyrelsen (fungerar bäst i Chrome) »

Fakta om barnstyrelsen
Under hösten 2017 öppnade Gästrike Vatten för barn i Gävle kommun att ansöka om att få delta i Barnstyrelsen. Rekryteringen skedde via skolor och Gästrike Vattens webb samt genom nyhetsinslag i P4 Gävleborg. Avgränsning gjordes geografiskt till Gävle kommun och till åldersgruppen 8-12 år. Barnen skulle vara olika kön och personligheter. Efter en gemensam rekryteringsträff bildades gruppen och började sitt arbete i oktober 2017.

För att skapa en god stämning i gruppen där alla kan känna sig trygga har vi tillämpat filosofisk samtalsmetodik som vi använt i arbetet med barnstyrelsen är en modell som används lyckosamt för att öka barns inflytande i samhället på andra håll, vilket är i linje med barnkonventionen.
I enlighet med FN:s barnkonvention, artikel 12–15 har barn rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör dem (Rädda Barnen, 2018; UNICEF, 2018). Barnstyrelsen är ett exempel på hur barn kan göras delaktiga i samhället.

I enlighet med Globala målen, 2030, mål fyra, delmål 4.7 ska alla barn och ungdomar i skolan få de kunskaper och färdigheter som de behöver för att genom en hållbar livsstil främja global hållbar utveckling. Syftet med att ta fram en pedagogisk strategi har varit att finna sätt att samverka och stödja skolan i detta mål. Barnstyrelsen har bidragit med idéer om hur detta kan göras på ett bra sätt. De har också agerat bollplank för våra idéer.
Nyheten skapad 2018-12-06 14:11:43
Senast ändrad 2019-01-21 10:59:46
Nyheter
2019-03-20
Otillräcklig vattenförsörjning skapar problem för orter i Uppsala län som vill växa. Tanken är att utnyttja befintliga vattenresurser oavsett kommungränser, för att säkra vattenleveranser och fördela kostnader. 
Läs mer
2019-03-18
Den internationella Världsvattendagen infaller 22 mars. Passa på att Kranmärka ditt företag/organisation!
Läs mer
2019-02-28
Grundvattennivåerna är låga i Gävle, Ockelbo och Östhammars kommuner.
Vi har fortsatt låga grundvattennivåer och uppmanar boende med kommunalt vatten att vara vattensmart! I Gävle, Ockelbo och Östhammar har vi övergått till ett så kallat "gult läge", vilket innebär att det finns risk för vattenbrist framöver.
Läs mer
2019-02-22
Gästrike Vatten har precis avslutat utbyggnaden av områdesledningar för kommunalt VA i Sälgsjön. I april kan fastighetsägarna i Sälgsjön börja koppla in kommunalt VA.
Läs mer