VA-entreprenaden i Sälgsjön är klar


Entreprenadarbetet startades i april 2018 och slutfördes på utsatt tid och inom budget 30 november. Att arbeta med stora maskiner inne i ett bostadsområde ställer höga krav på både entreprenör och boende. God kommunikation och säker arbets- och boendemiljö har stått i fokus under entreprenaden. Vi vill rikta ett stort tack boende i Sälgsjön för visat tålamod under entreprenaden och till entreprenören för väl utfört arbete. Fastighetsägarna i Sälgsjön kan börja koppla in kommunalt VA i april 2019 som planerat säger Stefan Hedström, projektledare för VA Sälgsjön.
På bilden syns Fredric Eriksson, VA Ingenjör på Gästrike Vatten och Tommy Persson, Platschef på SVEAB Anläggning AB. 
Nyheter
2018-12-12
Vi vill informera våra kunder och andra fastighetsägare om att det förekommer att personer som utger sig för att komma från Gästrike Vatten men som inte är vår personal, tar kontakt och vill komma in i fastigheten.
Läs mer
2018-12-10
Stängt den 11 december
På grund av utbildning har Gästrike Vatten stängt den 11 december. Välkommen åter på onsdag den 12 december!
2018-12-06
Under ett år har vår barnstyrelse träffats regelbundet. Onsdag den 5 december tackade vi av de deltagnade barnen med en välförtjänst fest.
 
Läs mer
2018-12-03
VA-entreprenaden i Sälgsjön blev klar i tid och inom budget. Entreprenaden slutbesiktas i mitten av december.
Läs mer
2018-11-30
De nationella uppropet syftar till att ge företag inom VA-branschen verktyg för att öka mångfalden i den egna verksamheten.
Läs mer
2018-11-28
För att säkerställa så god kvalitet som möjligt på dricksvattnet i Gimo utökar vi processtegen på vattenverket.
Läs mer
2018-11-23

Frågan ställs i ett forskningsprojekt där Gästrike Vatten är ett av objekten som studeras.

Läs mer
2018-11-20
Uppdaterade riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten

Våra riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter har nu uppdaterats. Här hittar du de nya riktlinjerna » 

2018-11-19
Idag den 19 november är det FN:s internationella världstoalettdag. Tänk efter vad du spolar ned i toaletten!
 
Läs mer
2018-11-16

Idag fredag besökte deltagarna i studiecirkeln Jakten på Gävles vatten vår anläggning i Johanneslöt.

Läs mer