Gästrike Vatten deltar i Vattenuppropet

Det nationella uppropet syftar till att ge företag inom VA-branschen verktyg för att öka mångfalden i den egna verksamheten.
Bakom uppropet står Sobona (de kommunala företagens arbetsgivarorganisation) och branschrådet Vatten och Miljö. Tanken är att så många som möjligt av medlemsföretagen ska arbeta för ett inkluderande arbetsliv genom att ta emot en nyanländ praktikant i sin verksamhet.

- Nyanlända har kunskaper och erfarenheter som våra bolag behöver. Vi måste få till ett förändrat arbetssätt och strategier för rekryteringsprocessen. Praktikplatser för nyanlända är ett bra verktyg. Därför väljer vi att fortsätta att delta i Vattenuppropet, säger Lena Blad, VD Gästrike Vatten.Sobona bistår med stöd för de företag som anmäler sig till Vattenuppropet. Det innefattar bland annat information och utbildning, och HR, stöd i att etablera kontakter, konkreta verktyg och informationsmaterial.

Våga rekrytera smartare – här får du inspiration från deltagande företag »

Läs mer om Vattenuppropet »
Nyheten skapad 2018-11-30 15:31:51
Senast ändrad 2019-01-21 09:34:53
Nyheter
2019-03-20
Otillräcklig vattenförsörjning skapar problem för orter i Uppsala län som vill växa. Tanken är att utnyttja befintliga vattenresurser oavsett kommungränser, för att säkra vattenleveranser och fördela kostnader. 
Läs mer
2019-03-18
Den internationella Världsvattendagen infaller 22 mars. Passa på att Kranmärka ditt företag/organisation!
Läs mer
2019-02-28
Grundvattennivåerna är låga i Gävle, Ockelbo och Östhammars kommuner.
Vi har fortsatt låga grundvattennivåer och uppmanar boende med kommunalt vatten att vara vattensmart! I Gävle, Ockelbo och Östhammar har vi övergått till ett så kallat "gult läge", vilket innebär att det finns risk för vattenbrist framöver.
Läs mer
2019-02-22
Gästrike Vatten har precis avslutat utbyggnaden av områdesledningar för kommunalt VA i Sälgsjön. I april kan fastighetsägarna i Sälgsjön börja koppla in kommunalt VA.
Läs mer