Säkrare vattenkvalitet i Gimo

För att säkerställa så god kvalitet som möjligt på dricksvattnet i Gimo utökar vi processtegen på vattenverket.
I enlighet med Livsmedelsverkets krav på dricksvatten och för att säkerställa dricksvattenkvaliteten till våra kunder kompletterar vi nu vår dricksvattenprocess med en desinfektion med hjälp av klor. Detta är ett komplement till den UV-rening vi idag har på dricksvattnet i Gimo.

Att desinficera med klor är en vanlig reningsmetod för dricksvatten både i Sverige och i övriga världen. Klor införs som extra komplement till reningen med UV-ljus för att säkerställa att de eventuella bakterier som finns i grundvattnet inte ska påverka kvaliteten på dricksvattnet hos dig som kund.  Dricksvattnet kan lukta och smaka svagt av klor men halterna som tillsätts är så låga att det vanligtvis inte känns på lukt och smak av dricksvattnet.

Vid frågor hänvisar vi till vår kundservice, telefon 020-37 93 00 eller mail info@gastrikevatten.se
Nyheten skapad 2018-11-28 11:47:15
Senast ändrad 2019-01-21 09:35:14
Nyheter
2018-12-20
Vid den årliga träffen för handledare i nätverket Samverkan Utbildning-Arbetsliv i Gävle kommun lottas bland annat Årets bästa handledare. I år gick den ärorika titeln till Jesper Jansson, automationsingenjör på Gästrike Vatten.
Läs mer
2018-12-17
Ett nytt vattenverk för 90 000 personer ska byggas under kommande år! Den stora investeringen innebär så mycket mer än bara pumpar och rör. Kan vi genom samarbete också skapa mervärden genom att bidra till utvecklingen av en hållbar tillväxt i vår region?
Läs mer
2018-12-14
Kranmärkning är ett naturligt steg i WSP Gävles hållbarhetsarbete.
Läs mer
2018-12-13

Begränsad nederbörd under hösten medför risk för vattenförsörjningen till våra kunder.

Läs mer
2018-12-12
Vi vill informera våra kunder och andra fastighetsägare om att det förekommer att personer som utger sig för att komma från Gästrike Vatten men som inte är vår personal, tar kontakt och vill komma in i fastigheten.
Läs mer