Säkrare vattenkvalitet i Gimo

För att säkerställa så god kvalitet som möjligt på dricksvattnet i Gimo utökar vi processtegen på vattenverket.
I enlighet med Livsmedelsverkets krav på dricksvatten och för att säkerställa dricksvattenkvaliteten till våra kunder kompletterar vi nu vår dricksvattenprocess med en desinfektion med hjälp av klor. Detta är ett komplement till den UV-rening vi idag har på dricksvattnet i Gimo.

Att desinficera med klor är en vanlig reningsmetod för dricksvatten både i Sverige och i övriga världen. Klor införs som extra komplement till reningen med UV-ljus för att säkerställa att de eventuella bakterier som finns i grundvattnet inte ska påverka kvaliteten på dricksvattnet hos dig som kund.  Dricksvattnet kan lukta och smaka svagt av klor men halterna som tillsätts är så låga att det vanligtvis inte känns på lukt och smak av dricksvattnet.

Vid frågor hänvisar vi till vår kundservice, telefon 020-37 93 00 eller mail info@gastrikevatten.se
Nyheter
2018-12-12
Vi vill informera våra kunder och andra fastighetsägare om att det förekommer att personer som utger sig för att komma från Gästrike Vatten men som inte är vår personal, tar kontakt och vill komma in i fastigheten.
Läs mer
2018-12-10
Stängt den 11 december
På grund av utbildning har Gästrike Vatten stängt den 11 december. Välkommen åter på onsdag den 12 december!
2018-12-06
Under ett år har vår barnstyrelse träffats regelbundet. Onsdag den 5 december tackade vi av de deltagnade barnen med en välförtjänst fest.
 
Läs mer
2018-12-03
VA-entreprenaden i Sälgsjön blev klar i tid och inom budget. Entreprenaden slutbesiktas i mitten av december.
Läs mer
2018-11-30
De nationella uppropet syftar till att ge företag inom VA-branschen verktyg för att öka mångfalden i den egna verksamheten.
Läs mer
2018-11-28
För att säkerställa så god kvalitet som möjligt på dricksvattnet i Gimo utökar vi processtegen på vattenverket.
Läs mer
2018-11-23

Frågan ställs i ett forskningsprojekt där Gästrike Vatten är ett av objekten som studeras.

Läs mer
2018-11-20
Uppdaterade riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten

Våra riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter har nu uppdaterats. Här hittar du de nya riktlinjerna » 

2018-11-19
Idag den 19 november är det FN:s internationella världstoalettdag. Tänk efter vad du spolar ned i toaletten!
 
Läs mer
2018-11-16

Idag fredag besökte deltagarna i studiecirkeln Jakten på Gävles vatten vår anläggning i Johanneslöt.

Läs mer