Säkrare vattenkvalitet i Gimo

För att säkerställa så god kvalitet som möjligt på dricksvattnet i Gimo utökar vi processtegen på vattenverket.
I enlighet med Livsmedelsverkets krav på dricksvatten och för att säkerställa dricksvattenkvaliteten till våra kunder kompletterar vi nu vår dricksvattenprocess med en desinfektion med hjälp av klor. Detta är ett komplement till den UV-rening vi idag har på dricksvattnet i Gimo.

Att desinficera med klor är en vanlig reningsmetod för dricksvatten både i Sverige och i övriga världen. Klor införs som extra komplement till reningen med UV-ljus för att säkerställa att de eventuella bakterier som finns i grundvattnet inte ska påverka kvaliteten på dricksvattnet hos dig som kund.  Dricksvattnet kan lukta och smaka svagt av klor men halterna som tillsätts är så låga att det vanligtvis inte känns på lukt och smak av dricksvattnet.

Vid frågor hänvisar vi till vår kundservice, telefon 020-37 93 00 eller mail info@gastrikevatten.se
Nyheten skapad 2018-11-28 11:47:15
Senast ändrad 2019-01-21 09:35:14
Nyheter
2019-03-20
Otillräcklig vattenförsörjning skapar problem för orter i Uppsala län som vill växa. Tanken är att utnyttja befintliga vattenresurser oavsett kommungränser, för att säkra vattenleveranser och fördela kostnader. 
Läs mer
2019-03-18
Den internationella Världsvattendagen infaller 22 mars. Passa på att Kranmärka ditt företag/organisation!
Läs mer
2019-02-28
Grundvattennivåerna är låga i Gävle, Ockelbo och Östhammars kommuner.
Vi har fortsatt låga grundvattennivåer och uppmanar boende med kommunalt vatten att vara vattensmart! I Gävle, Ockelbo och Östhammar har vi övergått till ett så kallat "gult läge", vilket innebär att det finns risk för vattenbrist framöver.
Läs mer
2019-02-22
Gästrike Vatten har precis avslutat utbyggnaden av områdesledningar för kommunalt VA i Sälgsjön. I april kan fastighetsägarna i Sälgsjön börja koppla in kommunalt VA.
Läs mer