Hur kan avfall förvandlas till något hållbart?


Lena Blad, VD Gästrike Vatten intervjuas av Malin Ideland, forskare från Malmö universitet

Frågan ställs i ett forskningsprojekt där Gästrike Vatten är ett av objekten som studeras.


Vårt samhälle producerar enorma mängder avfall som många gånger innehåller ämnen som är skadliga för både människa och miljö. Avfallshantering och vattenförsörjning är grundläggande verksamheter för att samhället och staden ska fungera.
Går det att omvandla hanteringen av spillvatten och
matavfall för att skapa något hållbart och värdefullt?
Hur tar vi hand om avfallet och hur organiseras
detta arbete?

Det är frågor som forskningsprojektet ”Soparbete i hållbarhetsekonomi” ska försöka besvara. Forskarna Malin Ideland, Malmö universitet, Claes-Fredrik Helgesson, Linköpings universitet och Tora Holmberg, Uppsala universitet, ska under tre år studera sociala processer, vattenförsörjning och avfallshantering i Gävle kommun och Malmö stad.

Grön ekonomi
Forskningsprojektet rör sig inom det område som kallas för Grön ekonomi. Grön ekonomi handlar om att hitta förbättringar för miljösatsningar och hållbar teknik. Projektet ska studera hur den gröna ekonomin fungerar inom vatten- och avfallshantering, hur nya tekniker och aktörer skapas och vilka konsekvenser det får.
 
Biologiskt avfall är omvandlingsbart. Genom teknologiska, ekonomiska och kulturella processer kan det omvandlas till värdefull biogas, uppvärmning eller gödningsmedel. Härigenom skapas nya värden, tekniker och aktörer.
Spillvatten och matavfall är särskilt intressant för forskarna att studera då det handlar om högst vardagligt avfall.

- Vår utgångspunkt är att det är i det alldeles vanliga och rutinmässiga som det riktigt viktiga sker och nya tekniker utvecklas, berättar Malin Ideland, forskare vid Malmö universitet.
Vi kommer att samla in data genom att följa avfallet genom de processer som det går igenom. Projektet är uppdelat i två delstudier: 1) kommunal hantering av matavfall och spillvatten och 2) innovationer baserade på avfall. För själva undersökningen samlar vi in intervjuer och observationer, samt relevanta dokument. Anledningen till att vi valt Gävle kommun och Malmö stad är att de representerar olika stora upptagningsområden. Men främst för att de organiserar hantering av spillvatten och matavfall på lite olika sätt, avslutar Malin Ideland.

Om projektet
Forskningsprojektet är finansierat av Vetenskapsrådet (2018-2020) och genomförs av en forskargrupp, med Tora Holmberg, Uppsala universitet som ansvarig projektledare. Övriga deltagare i projektet är Malin Ideland, Malmö universitet, och Claes-Fredrik Helgesson, Linköpings universitet. Huvudman för forskningsprojektet är Uppsala universitet. Forskarna intervjuar flera personer i olika befattningar inom de två studieobjekten.


 
Nyheten skapad 2018-11-23 11:28:17
Senast ändrad 2019-01-21 09:35:29
Nyheter
2019-03-20
Otillräcklig vattenförsörjning skapar problem för orter i Uppsala län som vill växa. Tanken är att utnyttja befintliga vattenresurser oavsett kommungränser, för att säkra vattenleveranser och fördela kostnader. 
Läs mer
2019-03-18
Den internationella Världsvattendagen infaller 22 mars. Passa på att Kranmärka ditt företag/organisation!
Läs mer
2019-02-28
Grundvattennivåerna är låga i Gävle, Ockelbo och Östhammars kommuner.
Vi har fortsatt låga grundvattennivåer och uppmanar boende med kommunalt vatten att vara vattensmart! I Gävle, Ockelbo och Östhammar har vi övergått till ett så kallat "gult läge", vilket innebär att det finns risk för vattenbrist framöver.
Läs mer
2019-02-22
Gästrike Vatten har precis avslutat utbyggnaden av områdesledningar för kommunalt VA i Sälgsjön. I april kan fastighetsägarna i Sälgsjön börja koppla in kommunalt VA.
Läs mer