Många underhållsarbeten i slutet av året

Gästrike vatten startar underhållsarbeten i flera kommuner under oktober och november. Vi renoverar och lägger nya ledningar på sträckor där vi har haft problem med vattenläckor och avloppsstopp. Underhållsarbetena ska vara klara senast 31 december 2018. Nya ledningar minskar risken för läckor och stopp i framtiden.

När vi gräver blir det en byggarbetsplats med buller, damm och trafikstörningar. Vi ber dig ha tålamod med underhållsarbeten som
pågår runt om i kommunerna.

I Gävle kommun kommer flera arbeten att utföras i Valbo och Gävle. I Älvkarleby kommun berörs Ekgatan och Färjevägen i Skutskär. I Östhammars kommun är det Björkvägen i Gimo som berörs av arbeten.  

Läs mer om våra underhållsarbeten
http://www.gastrikevatten.se/gavle
http://www.gastrikevatten.se/alvkarleby
http://gastrikevatten.se/osthammar2
Nyheten skapad 2018-10-12 12:24:52
Senast ändrad 2019-01-21 10:41:42
Nyheter
2018-12-20
Vid den årliga träffen för handledare i nätverket Samverkan Utbildning-Arbetsliv i Gävle kommun lottas bland annat Årets bästa handledare. I år gick den ärorika titeln till Jesper Jansson, automationsingenjör på Gästrike Vatten.
Läs mer
2018-12-17
Ett nytt vattenverk för 90 000 personer ska byggas under kommande år! Den stora investeringen innebär så mycket mer än bara pumpar och rör. Kan vi genom samarbete också skapa mervärden genom att bidra till utvecklingen av en hållbar tillväxt i vår region?
Läs mer
2018-12-14
Kranmärkning är ett naturligt steg i WSP Gävles hållbarhetsarbete.
Läs mer
2018-12-13

Begränsad nederbörd under hösten medför risk för vattenförsörjningen till våra kunder.

Läs mer
2018-12-12
Vi vill informera våra kunder och andra fastighetsägare om att det förekommer att personer som utger sig för att komma från Gästrike Vatten men som inte är vår personal, tar kontakt och vill komma in i fastigheten.
Läs mer