Många underhållsarbeten i slutet av året

Gästrike vatten startar underhållsarbeten i flera kommuner under oktober och november. Vi renoverar och lägger nya ledningar på sträckor där vi har haft problem med vattenläckor och avloppsstopp. Underhållsarbetena ska vara klara senast 31 december 2018. Nya ledningar minskar risken för läckor och stopp i framtiden.

När vi gräver blir det en byggarbetsplats med buller, damm och trafikstörningar. Vi ber dig ha tålamod med underhållsarbeten som
pågår runt om i kommunerna.

I Gävle kommun kommer flera arbeten att utföras i Valbo och Gävle. I Älvkarleby kommun berörs Ekgatan och Färjevägen i Skutskär. I Östhammars kommun är det Björkvägen i Gimo som berörs av arbeten.  

Läs mer om våra underhållsarbeten
http://www.gastrikevatten.se/gavle
http://www.gastrikevatten.se/alvkarleby
http://gastrikevatten.se/osthammar2


Nyheter
2018-11-07

Idag har vi uppvaktat konsultnätverket Project Competence Network (PCN) med anledning av att de kranmärkt sin verksamhet.

Läs mer
2018-11-01
Stängt den 2 november
Med anledning av Allhelgonadagen har Gästrike Vatten stängt på fredag den 2 november.
Välkommen åter på måndag den 5 november!
2018-10-30

Silver i sportkläder tvättas ur efter bara några tvättar och sköljs ner i avloppsvattnet. Det visar den nya rapporten ”Silverläckan” från Svenskt Vatten.

Läs mer
2018-10-22

Världens ledande forskare, beslutsfattare och tänkare samlas den 9 december för diskutera vårt viktigaste ämne - Vatten. Nu kan du delta i dialogen.

Läs mer
2018-10-15
Tisdag 16 oktober-onsdag 17 oktober är våra medarbetare i kundservice på utbildning. Vi har öppet som vanligt men vår service kommer att vara begränsad. Vi ber om överseende med ev väntetider och hälsar välkommen!
Läs mer
2018-10-12
Gästrike Vatten inbjöd de boende i Råbacka/Tjärnäs till en informationsträff angående det pågående arbetet med vatten- och spilledningar i området.
Läs mer
2018-10-12
Gästrike vatten startar underhållsarbeten i flera kommuner under oktober och november, vi renoverar och lägger nya ledningar på sträckor där vi har haft problem med vattenläckor och avloppsstopp.
Läs mer
2018-10-05

Policyn är en del av Gävle kommuns arbete med den övergripande planeringen för kommunens utveckling.

Läs mer
2018-09-30
Grundvattenläget ser ut att förbättras och vi lättar nu på bevattningsförbudet i Östhammars kommun
Läs mer
2018-09-26
Östhammars kommunfullmäktige beslutar att starta föreslagna utredningar kring dricksvattenförsörjning och bättre hantering av avloppsvatten
Läs mer