Många underhållsarbeten i slutet av året

Gästrike vatten startar underhållsarbeten i flera kommuner under oktober och november. Vi renoverar och lägger nya ledningar på sträckor där vi har haft problem med vattenläckor och avloppsstopp. Underhållsarbetena ska vara klara senast 31 december 2018. Nya ledningar minskar risken för läckor och stopp i framtiden.

När vi gräver blir det en byggarbetsplats med buller, damm och trafikstörningar. Vi ber dig ha tålamod med underhållsarbeten som
pågår runt om i kommunerna.

I Gävle kommun kommer flera arbeten att utföras i Valbo och Gävle. I Älvkarleby kommun berörs Ekgatan och Färjevägen i Skutskär. I Östhammars kommun är det Björkvägen i Gimo som berörs av arbeten.  

Läs mer om våra underhållsarbeten
http://www.gastrikevatten.se/gavle
http://www.gastrikevatten.se/alvkarleby
http://gastrikevatten.se/osthammar2
Nyheten skapad 2018-10-12 12:24:52
Senast ändrad 2019-01-21 10:41:42
Nyheter
2019-03-20
Otillräcklig vattenförsörjning skapar problem för orter i Uppsala län som vill växa. Tanken är att utnyttja befintliga vattenresurser oavsett kommungränser, för att säkra vattenleveranser och fördela kostnader. 
Läs mer
2019-03-18
Den internationella Världsvattendagen infaller 22 mars. Passa på att Kranmärka ditt företag/organisation!
Läs mer
2019-02-28
Grundvattennivåerna är låga i Gävle, Ockelbo och Östhammars kommuner.
Vi har fortsatt låga grundvattennivåer och uppmanar boende med kommunalt vatten att vara vattensmart! I Gävle, Ockelbo och Östhammar har vi övergått till ett så kallat "gult läge", vilket innebär att det finns risk för vattenbrist framöver.
Läs mer
2019-02-22
Gästrike Vatten har precis avslutat utbyggnaden av områdesledningar för kommunalt VA i Sälgsjön. I april kan fastighetsägarna i Sälgsjön börja koppla in kommunalt VA.
Läs mer