Tack alla besökare vid skördefesten vid Wij Trädgårdar!

Roligt att så många besökte vårt tält under Skördefesten! Här presenterar vi vinnaren i vår tipstävling!

Vinnare av den fina vattenkannan i tipstävlingen är Karin Andersson. Stort grattis till dig!
Det var fler som hade lika många rätt men Karin var närmast i utslagsfrågan.

Här är de rätta svaren:
 • Hur mycket vatten dricker en fullvuxen björk under en sommardag?
  Svar: 300 liter
 
 • Hur mycket vatten drar en vattenspridare som går i 20 minuter?
  Svar: 150 liter
 
 • Varför är fett i avloppsledningar ett problem?
  Svar: Det kan bli stopp i avloppet
 
 • Vad ska du göra med gamla läkemedel?
  Svar: Lämna in på apoteket
 
 • Hur mycket vatten dricker en vuxen ko som ger mjölk per dag?
  Svar: 80-120 liter
 
 • Hur mycket dyrare är flaskvatten jämfört med kranvatten?
  Svar: 200 gånger dyrare
 
 • Hur mycket vatten använder vi i Sverige i snitt per person och dygn?
  Svar: 140 liter

Utslagsfråga: Det fanns 161 stycken tops i burken

Tack för att du besökte oss!

Foto: Pernilla Heed
 
Nyheter
2018-09-26
Östhammars kommunfullmäktige beslutar att starta föreslagna utredningar kring dricksvattenförsörjning och bättre hantering av avloppsvatten
Läs mer
2018-09-24
Östhammar kommun planerar för fler bostäder i Alunda och Österbybruk men idag finns inte tillräckligt med vatten och speciellt besvärligt är det för Alunda. Gästrike Vatten kommer därför, på uppdrag av Östhammar kommun, att lägga en vattenledning från Tierps kommun till Österbybruk och Alunda. Ledningen ökar vattenmängden och gör att det kommer att finnas tillräckligt med vatten för tätorterna Alunda och Österbybruk då de växer, på lång sikt med flera tusen invånare.
Läs mer
2018-09-21
Måndag den 24 september påbörjar vi borrning under vägen vid Fresta vattenverk
Läs mer
2018-09-20
I dag påbörjas rivningen av det gamla vattentornet.
Läs mer
2018-09-20
Ikväll, torsdag, kan du lyssna på VD Lena Blad som föreläser på temat Framtidens VA-utveckling.
Läs mer
2018-09-14
Roligt att så många besökte vårt tält under Skördefesten! Här är vinnaren i vår tipstävling!
Läs mer
2018-09-13
Uppdatering av vattenläget i våra kommuner
Så här är läget just nu med vattenförsörjningen i våra kommuner.
Läs mer
2018-09-07
Trettio deltagare från fem afrikanska länder besöker Sverige och Gästrike Vatten för att lära mer om hållbara vatten och sanitetstjänster.
Läs mer
2018-09-05
Kom att träffa oss på Skördefesten vid Wij Trädgårdar i Ockelbo, lördag den 8 september, kl 10-16.
Läs mer
2018-08-31
Representanter från fyra serbiska kommuner besökte i veckan Gästrike Vatten för att få mer kunskap om hur man kan samverka kring vatten- och avloppsfrågor.
 
Läs mer