Serbiska deltagare i SIDA-projekt besöker Gästrike Vatten

Representanter från fyra serbiska kommuner besökte i veckan Gästrike Vatten för att få mer kunskap om hur man kan samverka kring vatten- och avloppsfrågor.
Besöket är en del av ett samarbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Serbiska kommunförbundet (SCTM). Det finansieras av SIDA och pågår under år 2016-2020. Syftet med samarbetet är att stödja de serbiska kommunerna så att de bättre ska kunna möta EUs krav inom miljö-och krisberedskap och att ge det serbiska kommunförbundet kan representera sina medlemmar i EU-närmandet och ge dem kapacitetsstöd.

De 15 serbiska deltagarna fick ta del av Gästrike Vattens metoder för samverkan inom VA-området. Tanken är att utbyta erfarenheter med varandra och att de deltagande representanterna ska inspireras till att samarbeta och kunna applicera den kunskap Gästrike Vatten förmedlat i deras framtida arbete i de egna kommunerna.

Deltagarna representerade fyra serbiska kommuner. Med på bild är även Lena Blad, VD Gästrike Vatten som var värd för besöket. .
Tillgången på rent vatten kan säkras genom samarbete
De fyra serbiska kommunerna delar samma vattentäkt men samarbetar inte i dagsläget. Krucevac är störst med 130 000 invånare, Blace har 12 000, Bruse 16 000 och Aleksandrovac har 26 000 invånare.

Olivera Drenovac är assisterande borgmästare i Krusevac och ansvarig för kommunens arbete med ekologi, hållbar utveckling och energi. Hon är initiativtagare till de serbiska kommunernas deltagande i SIDA-projektet.
- Vi har samma grundläggande problem både Serbien och Sverige och därför kan vi lära av och dra erfarenheter av varandra, säger Olivera Drenovac. Vi behöver också samarbeta och hitta former för att säkra vår tillgång på rent vatten, minska utsläpp från industrier som påverkar vattnet och ha en fungerande hantering av avloppsvatten.


Olivera Drenovac, assisterande borgmästare i Krusevac, uppskattade den kunskap och erfarenhet som Gästrike Vatten delade med sig av.

Gemensamma vattendrag kräver gemensam lösning
Att samarbete är nödvändigt och ger en mängd fördelar uttrycks tydligt av Miodrag Gluščević, representant för Serbiska kommunförbundet (SCTM).
- Vi får mycket kunskap och erfarenheter från vårt besök och i stort genom SIDA-samarbetet, konstaterar Miodrag Gluščević.
Dessa kommuner tar det mesta av sitt vatten från samma vattendrag. Idag ser kommunernas ansvar lite olika ut så det är viktigt att, genom samarbete, hitta en gemensam syn på vilka krav vi ska ställa på exempelvis reglering och utsläpp från industrier. Sverige är en förebild som vi kan känna igen oss i då vi har samma grundproblem, avslutar Miodrag Gluščević.


Miodrag Gluščević, representant för Serbiska kommunförbundet (SCTM) menade att Sverige är en förebild inom VA-området.

Programmet för studiebesöket var omfattande och innefattade såväl presentationer om vår verksamhet, teknisk information och studiebesök på bland annat Duvbackens reningsverk och infiltrationsanläggningen i Johanneslöt.

Fakta om SIDA-samarbetet:
SIDA finansierar under perioden 2016-2020 ett samarbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Serbiska kommunförbundet (SCTM). Projektet har föregåtts av ett 4-årigt tidigare samarbete inom samma områden.

Målsättningen med projektet är:
- Att stödja ett antal serbiska kommuner att bättre kunna möta EU-krav inom miljö-och krisberedskap
- Att det serbiska kommunförbundet kan representera sina medlemmar i EU-närmandet och ge dem kapacitetsstöd

Projektet arbetar inom områdena: miljö, krisberedskap, EU-frågor, jämställdhet och ett förbättrat företagsklimat. Allt arbete ska genomsyras att rättighetsperspektiv och EU-närmande. Resurser i projektet består av expertis från SKL och SCTM, svenska kommuner, serbiska och internationella experter. Det Serbiska kommunförbundet är både genomförare och mottagare av stöd.

Inom miljöområdet fokuserar projektet på vatten och avfall. Arbetet bedrivs på policynivå genom att Serbiska kommunförbundet försöker påverka staten (och andra aktörer) för att ge bättre förutsättningar för kommunerna. På lokal nivå bedrivs projektarbetet genom samarbete med 5 kommuner som får direkt och individuellt stöd att förbättra servicen till medborgarna inom det område de har valt (VA eller avfall). Stor vikt ligger på ett förbättrat samarbete och bättre kommunikation mellan kommunen (administration och politik), kommunala bolagen och medborgarna.
 
 
Nyheten skapad 2018-08-31 16:39:30
Senast ändrad 2018-08-31 16:39:30
Nyheter
2018-09-26
Östhammars kommunfullmäktige beslutar att starta föreslagna utredningar kring dricksvattenförsörjning och bättre hantering av avloppsvatten
Läs mer
2018-09-24
Östhammar kommun planerar för fler bostäder i Alunda och Österbybruk men idag finns inte tillräckligt med vatten och speciellt besvärligt är det för Alunda. Gästrike Vatten kommer därför, på uppdrag av Östhammar kommun, att lägga en vattenledning från Tierps kommun till Österbybruk och Alunda. Ledningen ökar vattenmängden och gör att det kommer att finnas tillräckligt med vatten för tätorterna Alunda och Österbybruk då de växer, på lång sikt med flera tusen invånare.
Läs mer
2018-09-21
Måndag den 24 september påbörjar vi borrning under vägen vid Fresta vattenverk
Läs mer
2018-09-20
I dag påbörjas rivningen av det gamla vattentornet.
Läs mer
2018-09-20
Ikväll, torsdag, kan du lyssna på VD Lena Blad som föreläser på temat Framtidens VA-utveckling.
Läs mer
2018-09-14
Roligt att så många besökte vårt tält under Skördefesten! Här är vinnaren i vår tipstävling!
Läs mer
2018-09-13
Uppdatering av vattenläget i våra kommuner
Så här är läget just nu med vattenförsörjningen i våra kommuner.
Läs mer
2018-09-07
Trettio deltagare från fem afrikanska länder besöker Sverige och Gästrike Vatten för att lära mer om hållbara vatten och sanitetstjänster.
Läs mer
2018-09-05
Kom att träffa oss på Skördefesten vid Wij Trädgårdar i Ockelbo, lördag den 8 september, kl 10-16.
Läs mer
2018-08-31
Representanter från fyra serbiska kommuner besökte i veckan Gästrike Vatten för att få mer kunskap om hur man kan samverka kring vatten- och avloppsfrågor.
 
Läs mer