Välbesökt informationsmöte om ny brunn i Valbo

Den nya brunnen i Valbo säkrar tillgången på vatten då Gävle växer.
Ökad tillväxt med fler boende i Gävle kräver också tillgång till mer dricksvatten. En ny brunn i Valbo ska säkra såväl att vi kan öka mängden vatten som fortsatt bra kvalitet.

Inför starten av grävningen för den nya brunnen bjöd Gästrike Vatten in allmänhet och media till ett informationsmöte på plats på Smäckvägen. Projektledning och sakkunniga fick svara på många frågor från de boende.


Projektledare Torbjörn Wallin berättar för Kaj Hemström, Inger Hemström och Ingrid Englund om den nya brunnen.


Tobias Kudermann, Gästrike Vatten, Margareta Stödberg, Tommy Holmgren, Malin Delin, Gästrike Vatten, Mona Krigsman och Monica Matton diskuterade hur arbetet med den nya brunnen kommer att gå till.


Malin Delin, VA-strateg, och Torbjörn Wallin, projektledare, båda från Gästrike Vatten, visar var man ska borra för den nya brunnen.

Borrningen har förberetts under flera månader och på onsdag 29 augusti startar arbetet. I samband med arbetet med den nya brunnen byter Gästrike Vatten även befintliga ledningar på Smäckvägen samt gräver ned en ny råvattenledning från Smäckvägen ner till Valbovägen och vidare till vattenverket vid Åbyvallen. Den nya brunnen kommer att provpumpas för att säkerställa att det finns tillräckligt med vatten av god kvalitet under 2019 innan den kan tas i drift.

Hör P4 Gävleborgs inslag om nya brunnen.

Nyheten skapad 2018-08-28 11:28:30
Senast ändrad 2018-08-28 14:39:41
Nyheter
2018-09-26
Östhammars kommunfullmäktige beslutar att starta föreslagna utredningar kring dricksvattenförsörjning och bättre hantering av avloppsvatten
Läs mer
2018-09-24
Östhammar kommun planerar för fler bostäder i Alunda och Österbybruk men idag finns inte tillräckligt med vatten och speciellt besvärligt är det för Alunda. Gästrike Vatten kommer därför, på uppdrag av Östhammar kommun, att lägga en vattenledning från Tierps kommun till Österbybruk och Alunda. Ledningen ökar vattenmängden och gör att det kommer att finnas tillräckligt med vatten för tätorterna Alunda och Österbybruk då de växer, på lång sikt med flera tusen invånare.
Läs mer
2018-09-21
Måndag den 24 september påbörjar vi borrning under vägen vid Fresta vattenverk
Läs mer
2018-09-20
I dag påbörjas rivningen av det gamla vattentornet.
Läs mer
2018-09-20
Ikväll, torsdag, kan du lyssna på VD Lena Blad som föreläser på temat Framtidens VA-utveckling.
Läs mer
2018-09-14
Roligt att så många besökte vårt tält under Skördefesten! Här är vinnaren i vår tipstävling!
Läs mer
2018-09-13
Uppdatering av vattenläget i våra kommuner
Så här är läget just nu med vattenförsörjningen i våra kommuner.
Läs mer
2018-09-07
Trettio deltagare från fem afrikanska länder besöker Sverige och Gästrike Vatten för att lära mer om hållbara vatten och sanitetstjänster.
Läs mer
2018-09-05
Kom att träffa oss på Skördefesten vid Wij Trädgårdar i Ockelbo, lördag den 8 september, kl 10-16.
Läs mer
2018-08-31
Representanter från fyra serbiska kommuner besökte i veckan Gästrike Vatten för att få mer kunskap om hur man kan samverka kring vatten- och avloppsfrågor.
 
Läs mer