Välbesökt informationsmöte om ny brunn i Valbo

Den nya brunnen i Valbo säkrar tillgången på vatten då Gävle växer.
Ökad tillväxt med fler boende i Gävle kräver också tillgång till mer dricksvatten. En ny brunn i Valbo ska säkra såväl att vi kan öka mängden vatten som fortsatt bra kvalitet.

Inför starten av grävningen för den nya brunnen bjöd Gästrike Vatten in allmänhet och media till ett informationsmöte på plats på Smäckvägen. Projektledning och sakkunniga fick svara på många frågor från de boende.


Projektledare Torbjörn Wallin berättar för Kaj Hemström, Inger Hemström och Ingrid Englund om den nya brunnen.


Tobias Kudermann, Gästrike Vatten, Margareta Stödberg, Tommy Holmgren, Malin Delin, Gästrike Vatten, Mona Krigsman och Monica Matton diskuterade hur arbetet med den nya brunnen kommer att gå till.


Malin Delin, VA-strateg, och Torbjörn Wallin, projektledare, båda från Gästrike Vatten, visar var man ska borra för den nya brunnen.

Borrningen har förberetts under flera månader och på onsdag 29 augusti startar arbetet. I samband med arbetet med den nya brunnen byter Gästrike Vatten även befintliga ledningar på Smäckvägen samt gräver ned en ny råvattenledning från Smäckvägen ner till Valbovägen och vidare till vattenverket vid Åbyvallen. Den nya brunnen kommer att provpumpas för att säkerställa att det finns tillräckligt med vatten av god kvalitet under 2019 innan den kan tas i drift.

Hör P4 Gävleborgs inslag om nya brunnen.

Nyheten skapad 2018-08-28 11:28:30
Senast ändrad 2019-01-21 10:44:55
Nyheter
2018-12-20
Vid den årliga träffen för handledare i nätverket Samverkan Utbildning-Arbetsliv i Gävle kommun lottas bland annat Årets bästa handledare. I år gick den ärorika titeln till Jesper Jansson, automationsingenjör på Gästrike Vatten.
Läs mer
2018-12-17
Ett nytt vattenverk för 90 000 personer ska byggas under kommande år! Den stora investeringen innebär så mycket mer än bara pumpar och rör. Kan vi genom samarbete också skapa mervärden genom att bidra till utvecklingen av en hållbar tillväxt i vår region?
Läs mer
2018-12-14
Kranmärkning är ett naturligt steg i WSP Gävles hållbarhetsarbete.
Läs mer
2018-12-13

Begränsad nederbörd under hösten medför risk för vattenförsörjningen till våra kunder.

Läs mer
2018-12-12
Vi vill informera våra kunder och andra fastighetsägare om att det förekommer att personer som utger sig för att komma från Gästrike Vatten men som inte är vår personal, tar kontakt och vill komma in i fastigheten.
Läs mer