Water shortage threatens – Be smart using the drinking water!

The hot and dry weather continues and now the consumption of drinking water in Gävle, Ockelbo, Älvkarleby and Östhammar increases. At the same time, groundwater levels are falling steadily. Unless our water consumption is reduced there is a risk of water shortages.

The heat combined with the drought continue to cause water supply problems. We use more water than normal and the water consumption has increased too much, especially in the municipalities of Gävle, Ockelbo, Älvkarleby and Östhammar. Throughout Östhammar municipality, water availability is already limited and the increased consumption makes the problems even bigger.
 
Our water treatment plants are running at their maximum capacity. The capacity is limited for the purification and production of drinking water.
 
Now everyone has to help in saving water!
 We appeal to everyone that gets their water from the municipalities in Gävle, Ockelbo, Älvkarleby and Östhammar to use the drinking water smart as long as the heat wave lasts.
 
If water consumption does not drop, we risk that some areas may suffer from poor pressure and even become completely without water in their wiring. If the pressure is lost, bacteria may enter the system and then the water needs to be boiled before drinking.
 


 
Nyheter
2018-10-15
Tisdag 16 oktober-onsdag 17 oktober är våra medarbetare i kundservice på utbildning. Vi har öppet som vanligt men vår service kommer att vara begränsad. Vi ber om överseende med ev väntetider och hälsar välkommen!
Läs mer
2018-10-12
Gästrike Vatten inbjöd de boende i Råbacka/Tjärnäs till en informationsträff angående det pågående arbetet med vatten- och spilledningar i området.
Läs mer
2018-10-12
Gästrike vatten startar underhållsarbeten i flera kommuner under oktober och november, vi renoverar och lägger nya ledningar på sträckor där vi har haft problem med vattenläckor och avloppsstopp.
Läs mer
2018-10-05

Policyn är en del av Gävle kommuns arbete med den övergripande planeringen för kommunens utveckling.

Läs mer
2018-09-30
Grundvattenläget ser ut att förbättras och vi lättar nu på bevattningsförbudet i Östhammars kommun
Läs mer
2018-09-26
Östhammars kommunfullmäktige beslutar att starta föreslagna utredningar kring dricksvattenförsörjning och bättre hantering av avloppsvatten
Läs mer
2018-09-24
Östhammar kommun planerar för fler bostäder i Alunda och Österbybruk men idag finns inte tillräckligt med vatten och speciellt besvärligt är det för Alunda. Gästrike Vatten kommer därför, på uppdrag av Östhammar kommun, att lägga en vattenledning från Tierps kommun till Österbybruk och Alunda. Ledningen ökar vattenmängden och gör att det kommer att finnas tillräckligt med vatten för tätorterna Alunda och Österbybruk då de växer, på lång sikt med flera tusen invånare.
Läs mer
2018-09-21
Måndag den 24 september påbörjar vi borrning under vägen vid Fresta vattenverk
Läs mer
2018-09-20
I dag påbörjas rivningen av det gamla vattentornet.
Läs mer
2018-09-20
Ikväll, torsdag, kan du lyssna på VD Lena Blad som föreläser på temat Framtidens VA-utveckling.
Läs mer