Svåra val när framtidens dricksvattenförsörjning säkras


Lena Blad, VD Gästrike Vatten, inledde seminariet

Att säkra en hållbar tillgång till dricksvatten är en av VA-huvudmännens och kommunernas viktigaste uppgifter när våra städer växer. Hur detta ska göras diskuterades på Vattenforum under året Almedalsvecka.

Den pågående urbaniseringen i Sverige ställer VA-huvudmännens och landets kommuner inför stora utmaningar när det gäller såväl dricksvattenförsörjning som hantering av spillvatten. Det är svåra men viktiga ställningstaganden som måste göras. Olika intressen som bland annat exploatering och hushållning med mark- och vattenområden för dricksvattenförsörjning står ibland emot varandra. Det räcker inte heller med att lösa behoven kortsiktigt utan vi måste också se till att de val vi gör är bra även för framtida generationer.

Vilka konsekvenser får de val vi gör idag? Var vill vi befinna oss om 100 år? Vill vi ha hälsosamt och rent vatten i kranen eller kommer dricksvatten att vara en lyxprodukt som endast finns på flaska?

Dessa frågor ställdes av Gästrike Vattens VD Lena Blad, som inledde seminariet ”Nyttjar vi mark- och vattenresurserna på ett hållbart sätt? Dricksvattenförsörjning kontra tillväxt”. Lena framhävde vikten av att frågorna måste komma upp tidigt på dagordning i kommunerna. Dricksvattenförsörjningen måste vara en självklar del i kommunernas olika planerings- och tillväxtprogram och självklart bör VA-planeringen vara väl underbyggd och långsiktig, menade Lena Blad.

Stephan J. Köhler, professor i miljökemi vid Statens Lantbruksuniversitet, forskar i dessa frågor och gav de intresserade åhörarna en bild av en komplex verklighet. Tillgången till vatten varierar mycket i det svenska landskapet beroende på naturliga förutsättningar. Det finns många faktorer att ta hänsyn till för att kunna utveckla en hållbar vattenförsörjning samtidigt som våra städer och samhällen växer. Det handlar bland annat om miljöaspekter, vad vi använder vattnet till och hur mycket vatten vi använder.

”En växande kommun måste också vara hållbar”
I den följande paneldiskussionen gav Jacob Spangenberg, kommunalråd i Östhammar kommun och Maria Gardfjell, kommunalråd i Uppsala kommun, exempel på hur frågorna behandlas i deras kommuner.

- Vi har gjort en avgörande resa genom att gå med i Gästrike Vatten, menade Jacob Spangenberg. Det var ett strategiskt val som visade sig vara en riktig väckarklocka för oss. Vi hade egentligen ingen uppfattning om vårt VA-läge. Vi hade ingen vattenförsörjningsplan och dålig koll på kvaliteten på vårt dricksvatten och våra system. Nu har vi bättre förutsättningar för att kunna prioritera hur vi ska använda de mark- och naturresurser vi har. Naturen sätter ibland begränsningar.

Bra samarbete är en framgångsfaktor
Uppsalaåsen är en stor vattentäkt till skillnad från de små som finns i Östhammar. I Uppsala bor fler människor och grundvattnet är bland annat påverkat av föroreningar.

- Det här innebär att vi måste rena grundvattnet extra mycket, berättar Maria Gardfjell, kommunstyrelsens ordförande i Uppsala. Hela Uppsala är dessutom i princip byggt på Uppsalaåsen och det är i huvudsak på åsen som marken vi vill exploatera finns.
Vår utmaning är att få en växande stad att också vara hållbar. En viktig framgångsfaktor är att ha ett bra och öppet samarbete mellan Uppsala Vatten och kommunen. Ett exempel på detta är de riktlinjer för markanvändning inom Uppsala- och Vattholmsåsarnas tillrinningsområde ur grundvattensynpunkt som precis tagits fram, avslutade Maria Gardfjell.

Seminariet avrundades därefter av Lena Blad, som skickade med tre frågor till åhörarna att ta med planeringen av VA-frågorna:
  • Vilka tycker vi behöver dricksvattnet och till vad?
  • Har vi utrett så att vi vet att vi har dricksvatten så att det räcker?
  • Vilka konsekvenser blir det av våra val?

Vill du veta mer? Här hittar du hela presentationen från seminariet »
 
 
 Stephan Köhler gav ett akademisk perspektiv på frågorna


Stephan Köhler, Jacob Spangenberg och Maria Gardfjell
deltog i paneldiskussionen

Paneldiskussionen leddes av VD Lena BladÅhörarna deltog i diskussionerna och fick rösta på
olika frågeställningar med hjälp av fågel- eller fiskbilder


Nyheten skapad 2018-07-09 15:51:50
Senast ändrad 2019-01-21 10:47:20
Nyheter
2018-12-20
Vid den årliga träffen för handledare i nätverket Samverkan Utbildning-Arbetsliv i Gävle kommun lottas bland annat Årets bästa handledare. I år gick den ärorika titeln till Jesper Jansson, automationsingenjör på Gästrike Vatten.
Läs mer
2018-12-17
Ett nytt vattenverk för 90 000 personer ska byggas under kommande år! Den stora investeringen innebär så mycket mer än bara pumpar och rör. Kan vi genom samarbete också skapa mervärden genom att bidra till utvecklingen av en hållbar tillväxt i vår region?
Läs mer
2018-12-14
Kranmärkning är ett naturligt steg i WSP Gävles hållbarhetsarbete.
Läs mer
2018-12-13

Begränsad nederbörd under hösten medför risk för vattenförsörjningen till våra kunder.

Läs mer
2018-12-12
Vi vill informera våra kunder och andra fastighetsägare om att det förekommer att personer som utger sig för att komma från Gästrike Vatten men som inte är vår personal, tar kontakt och vill komma in i fastigheten.
Läs mer